Ragunda kommuns logotyp

Elevhälsa

Skolan är en plats där alla barn möts och vistas i en stor del av sin uppväxt. Skolan skall verka för att alla elever skall känna trygghet och ge goda förutsättningar för lärande i en god fysisk och psykisk miljö.

Vi kommer att ha telefontid from 24/8 på samtliga skolor kl.8.00-8.30.

AO-skolan åk.5-9 och Järåskolan: 0696-68 21 92

Hansåkerskolan, Kullstaskolan samt Anders-Olof skolan åk.4 : 0696-76 10 35

 

Öppen mottagning för elever kl.10-11.00 på samtliga skolor.

 

I Ragunda kommun har vi en samlad organisation kring elevhälsan och arbetet leds av rektor på respektive skola. Elevhälsan består av olika professioner som i samverkan med varandra och övriga vuxna i skolan skall arbeta för en förebyggande helhetssyn kring eleverna. De som arbetar med elevernas hälsa är skolsköterskor, specialpedagoger, talpedagog, kurator och psykolog.
 
Vi har vid behov samverkan med andra resurser kring barnen så som Barn och Ungdoms habilitering, Barn och ungdomspsykiatri, Individ och familjeomsorg.


Vi finns på alla skolorna från förskoleklass till åk 9. Kontakt tas via rektor, lärare eller direkt med respektive profession.


Är du förälder och önskar veta mer om alkohol och droger eller hur det förebyggande arbetet inom detta bedrivs? Läs mer här>>


Elevhälsans medicinska del

Alla elever skall ha tillgång till skolhälsovård enligt skollagen. Skolhälsovården är frivillig. Begreppet hälsa kännetecknas av ett helhetstänkande som innebär mer än bara frånvaro av sjukdom. Genom att följa barnets utveckling kan vi tidigt upptäcka avvikelser som kan ha betydelse för skolsituationen och den framtida hälsan. Det nationella vaccinationsprogram som påbörjats på Barnavårdscentralen fullföljs inom Skolhälsovården.


Skolhälsovården arbetar hälsofrämjande och främst med förebyggande hälsovård. Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling. Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.

Är det något Du vill vi ska veta om Ditt barns hälsa, välkommen att ta kontakt med oss. Kom ihåg att Du som förälder informerar skolpersonalen om det är något de behöver veta om Ditt barns hälsa. Vi inom skolhälsovården hjälper gärna till att informera i samverkan med er.


Uppdaterad 2017-10-10 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster