Ragunda kommuns logotyp

Avfall, källsortering och återvinning

Med avfall menas sådant som avfallslämnaren vill göra sig av med, tänker göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Lagstiftningen kring avfall är väldigt omfattande men man kan säga att de viktigaste lagtexterna är Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Avfallsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att ta hand om sopor är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig!

Återanvända

Ibland får man saker över, som man inte behöver, men som är i för gott skick för att slängas.

Dessa saker som är hela och användbara kan man ställa in på någon utav våra nya återanvändningsbodar och den som behöver får hämta sakerna gratis.

Här kan du exempel lämna bra begagnade möbler av trä, lampor, elektronik, sportartiklar, husgeråd, etc.

Obs ej textilier, kläder eller stoppade möbler!

Denna återanvändningsbod skall användas av privatpersoner men ej av personer som driver loppisverksamhet.

"Återbruket" finns på ÅVC i Hammarstrand och Stugun.

Hushållsavfall

Till hushållsavfall räknas kärlavfall, grovsopor, farligt avfall, el-avfall och förpackningsavfall samt slam från enskilda avloppsanläggningar.

Kärlavfall

Kärlavfall (det som samlas in i den gröna soptunnan) i kommunen samlas in av entreprenör. Det mellanlagras sedan vid den f.d. avfallsanläggningen i Hammarstrand innan det transporteras vidare för närvarande till Sundsvall för energiutvinning i Korsta fjärrvärmeverk.
Se statistik>>PDF över mängder hushållsavfall som samlats in sedan 2002.

Grovavfall

Alla hushåll har möjlighet att lämna sitt grovavfall till en av kommunens två ÅVC eller till den årliga grovsopsinsamlingen.

Med grovavfall avses sådant avfall som är så tungt, skrymmande etc. att det inte kan lämnas i det vanliga sopkärlet. Exempel på grovavfall är möbler, cyklar, julgranar och barnvagnar. Observera att vitvaror, så som spisar, tvättmaskiner, kylskåp och liknande måste hanteras särskilt.
Grovsopsinsamlingen gäller endast för permanentboende i en- eller tvåfamiljshus samt fritidshusboende. Kostnaden för hämtningen ingår i den ordinarie renhållningsavgift. I regel sker grovsopsinsamlingen i maj månad varje år.

Läs mer om årets Grovsopsinsamling >>PDF

Förpackningsavfall

Förpackningar av färgat och ofärgat glas, metall, hård- och mjukplast, papper/kartong
samt tidningar ska lämnas till en återvinningsstation. Hitta till närmaste återvinningsstation >>länk till annan webbplats

 

Batteriholkar för småbatterier finns även vid alla ÅVS.

Produkter med inbyggda batterier skall istället lämnas till en av kommunens två Återvinningscentraler (ÅVC) Stugun eller Hammarstrand.

Farligt avfall

Farligt avfall är en avfallstyp som är farligt för människan och miljön. tex målarfärg. Hushållen är skyldiga att sortera ut farligt avfall från det vanliga hushållsavfallet. Farligt avfall får inte heller spolas ner i toaletten eller lämnas i naturen. Utsorterat farligt avfall ska lämnas in på ÅVC i Hammarstrand eller Stugun.


Insamlat farligt avfall på ÅVC i Hammarstrand och Stugun hämtas av Stena Recycling AB >>länk till annan webbplats Efter sortering av avfallet i olika avfallsslag levereras det sedan vidare till olika behandlingsanläggningar i Sverige för destruering alternativt återvinning.
För företag, industri och jordbruk är det fritt att anlita någon på marknaden godkänd aktör att ta hand om deras farliga avfall.

El-avfall

Med el-avfall menas alla elektriska och elektroniska produkter som drivs av ström från vägguttag eller batterier.  I ett hushåll finns det många elektriska produkter till exempel hushållsmaskiner, handverktyg, leksaker, TV, stereo, datorer, damsugare, el-tandborstar, glödlampor, lysrör, smarta telefoner med mera.
El-avfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas in på Återvinningscentralerna (ÅVC) i Hammarstrand och Stugun. El-avfall räknas som farligt avfall och får absolut inte kastas i de vanliga hushållssoporna.

Nya regler för elutrustning träder i kraft från okt 2015.

Från och med 1 oktober 2015 kan konsumenter lämna in smått elavfall till butiker med en säljyta för just elutrustning på minst 400 m2. Butiken är skyldig att ta emot smått elavfall, även om konsumenten inte köper något. Exempel på smått elavfall är mobiler, batteridrivna leksaker, köksmaskiner som elvispar och vattenkokare. Smått elavfall definieras som elavfall som är mindre än 25 cm.

Mediciner

Överblivna läkemedel och/eller de som datum har gått ut för ska lämnas i retur till ett apotek. OBS, att mediciner INTE får spolas ner i toaletten. För sprutor/kanyler för självmedicinering delas en behållare ut på apoteket där sprutspetsarna klipps av och när behållaren är full lämnas den i retur till apoteket.

Skrotbilar

Har du en skrotbil du vill bli av med? Anmäl inlämning av skrotbil hos Bilreturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där får du information om vart den kan lämnas och hur du ska gå till väga. 

Explosiva varor

Alla explosiva varor som ammunition, sprängmedel, stubintråd, sprängkapslar mm. ska INTE lämnas till ÅVC utan till polisen.

Däck

Bildäck ska inte lämnas på ÅVC utan de ska lämnas i retur till en däcksförsäljare. Är försäljaren ansluten till Svensk Däcksåtervinning AB (SDAB) ska de utan kostnad ta emot däck utan fälg. Sitter däcket på en fälg kan de ta ut en avgift för att sära på däck och fälg.

Kompostering

Kompostering är naturens sätt att omvandla matavfall och övrigt organiskt avfall till ny jord. Jord som sedan kan användas som jordförbättringsmedel på den egna trädgårdstäppan.

Ett bra sätt att minska avfallet och kostnaden för sophämtningen är att börja hemkompostera.

Innan man börjar kompostera ska man anmäla det till kommunens miljökontor. Blanketten finner du under e-tjänster och blanketter. 

Om Du vill kompostera ditt trädgårdsavfall hemma på tomten behöver du inte anmäla det till kommunen.

Värmeljus

Värmeljuskoppar av aluminium ska inte lämnas till en återvinningsstation (ÅVS)
tillsammans med övriga metallförpackningar. Sortera istället dessa som metallskrot på ÅVC så aluminiumet kan återvinnas. Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst!

Vekeshållaren ska petas bort då den är av järn och koppen är av aluminium. I återvinningen sorteras järnet ut och sitter den då kvar i alunimiumkoppen följer även denna med och möjligheten att återvinna aluminiumkoppen den försvinner.

Dokument

Broschyr "Kompostera" av Z-renhållarePDF

Uppdaterad 2018-05-31 av Jenny Forslind

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster