Ragunda kommuns logotyp

Slam

Alla tömningar av enskilda avlopp ska utföras av Ragunda kommuns entreprenör Revsunds transport AB

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk tömmas regelbundet.

 

Brunn som är kopplad till en infiltration- töms enligt ett fastställt intervall.

Tömningsintervall för permanentboende är minst en gång per år. För fritidshus kan du välja tömning vartannat år eller vart tredje år.

Tömningen sker automatiskt utan att fastighetsägaren behöver göra någon beställning.

Tömning av din brunn sker  efter fastställd turlista. Se tömningsområden.

 

Sluten tank.Slutna tankar har inget fastställt tömningsintervall. Fastighetsägaren beställer tömning.

 

Du kan beställa följande typer av tömningar:

 • Tömning av sluten tank under kommunens ordinare öppettider
  Beställ via formulär häröppnas i nytt fönster länk till annan webbplatseller kontakta kundcenter för Ragunda Kommun.
 • Extratömning under kommunens ordinarie öppettider
  Beställ via formulär här.öppnas i nytt fönster Extratömning innebär tömning inom 10 arbetsdagar. Observera att extraömning innebär en högre avgift.
  Om beställning sker när kundservice har stängt, registreras din beställning under första helgfria vardag kl. 8.
 • Akuttömning
  Vid behov av en akut slamtömning (inom 24 h) på kväll och helg utöver kommunens ordinarie öppettider kan du beställa akuttömning direkt hos entreprenören Revsunds transport AB, slambilen: 073-08 77 998. Observera att jourtömning innebär en högre avgift.


När din brunn töms markeras locket med en röd färgmarkering. (2018)

Utebliven tömning

Vid bomkörning (hinder på vägen orsakat av fastighetsägaren) så ska Revsunds transport meddela dig som fastighetsägare/beställare. Det är sedan ditt ansvar att göra en ny beställning av tömning hos kundservice för Nacka vatten och avfall.

Fakturering

Fakturering görs av Ragunda kommun och samfaktureras med sophämtningen. Det går bra att anmäla dina önskemål om betalning via autogiro till vår kundservice för. Om du är osäker på ditt tömningsintervall eller vill kontrollera att kunduppgifterna stämmer, kontakta gärna kundservice.

Viktigt att tänka på!

 • Slambrunnen ska vara lätttillgänglig.
 • Markera brunnen med en pinne/flagga
 • Håll vägen framkomlig, (Fri bredd 3,5 m, höjd 4,2m och klarar en vikt för tung trafik för 26 ton) Mer Information>>PDF
 • Brunnslocket ska vara lättåtkomliga och bör inte väga mer än 15 kg för att det ska kunna hanteras av en person.

  

Avvikelser som kan leda till miljöpåverkan  exempelvis hög nivå, otät brunn, saknat t-rör, trasig mellanvägg och osäker funktion på din slambrunn hanteras av Bygg och miljö.

Ansökan vid ny- eller ombyggnad av slamanläggning

Bygg och miljökontoret har hand om tillståndsprövning och tillsyn. Om du ska anlägga en ny brunn, gräva om infiltration eller liknande är det Bygg och miljö som handlägger ärendet. Vid ny- eller ombyggnad av infiltrationsanläggning måste tillstånd sökas. Lämna in ansökan i god tid – handläggning tar upp till sex veckor. Vid reparation eller byte av slamavskiljare behövs inte nytt tillstånd, men slamavskiljaren ska vara typgodkänd. Se mer


Tömningsområden

Renhållningstaxa

Latrin

Avloppsguiden

Uppdaterad 2018-02-02 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452