Ragunda kommuns logotyp

Slam

Hämtning av hushållsslam från slamavskiljare ska ske minst en gång per år. För fritidshus är intervallet vartannat år. Tömning av slamavskiljare där endast bad-, disk-, och tvättvatten är anslutet sker med glesare intervall.

Vår entreprenör Revsunds transport har hand om din slamtömning.

De tömmer enligt schema under perioden maj till november.

När din brunn töms markeras locket med en gul färgmarkering. (2017)

Akuttömning

Behöver du akut tömning av avloppsanläggningen kontakta Revsunds Transport AB på telefonnummer:

Kontorstid: 0693-204 93
Journummer, slambilen: 073-08 77 998

Viktigt att tänka på!

  • Slambrunnen ska vara lätttillgänglig.
  • Markera brunnen med en pinne
  • Håll vägen framkomlig, Fri bredd 3,5m, höjd 4,2m. Mer Information>>PDF
  • Slambilen kan väga upp till 26 ton.

Ansökan vid ny- eller ombyggnad av slamanläggning

Bygg och miljökontoret har hand om tillståndsprövning och tillsyn. Om du ska anlägga en ny brunn, gräva om infiltration eller liknande är det Bygg och miljö som handlägger ärendet. Vid ny- eller ombyggnad av infiltrationsanläggning måste tillstånd sökas. Lämna in ansökan i god tid – handläggning tar upp till sex veckor. Vid reparation eller byte av slamavskiljare behövs inte nytt tillstånd, men slamavskiljaren ska vara typgodkänd. Se mer


Avvikelser som kan leda till miljöpåverkan  exempelvis hög nivå, otät brunn, saknat t-rör, trasig mellanvägg och osäker funktion på din slambrunn hanteras av Bygg och miljö.

Tömningsområden

Renhållningstaxa

Latrin

Avloppsguiden

Uppdaterad 2017-09-29 av Jenny Forslind

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452