Här är du:
Vårtema i huvudbilden, tulpaner
www.ragunda.se
In swedish
In Thai
In English
Innehåll A-Ö
Lättläst
Anpassa webbplatsen
Lättläst
Innehåll, rubrik
Kontaktinformation

Ekonomiskt bistånd - socialbidrag

Regler för ekonomiskt bistånd


Reglerna för ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen samt i de riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige 2006-02-12.

Den som bor eller vistas i kommunen och inte genom egen försörjning uppnår skälig levnadsnivå kan beviljas ekonomiskt bistånd. Innan rätt till ekonomiskt bistånd föreligger är man skyldig att söka arbete, använda sig av de generella förmåner och ersättningar som man har rätt till. Andra sätt att bidra till sin försörjning kan vara att använda sig av banktillgodohavanden samt lätt realiserbara tillgångar.

Rättigheter


Du har rätt att

Skyldigheter


Att vara inskriven vid arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
Att uppvisa läkarintyg om du på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta/söka arbete.
Att meddela förändringar, som kan påverka din rätt till försörjningsstöd, t ex byte av bostad.

Överklagan


Om du är missnöjd med ett beslut om ekonomiskt bistånd kan du överklaga till Förvaltningsrätten.
Överklagan skickas till Individ- och familjeomsorgen inom tre veckor efter att du erhållit beslutet.

Återbetalning
Ekonomiskt bistånd kan i vissa fall beviljas mot återbetalning. Det kan till exempel gälla  bistånd i avvaktan på pension, bostadsbidrag, underhållsstöd, a-kassa eller ersättning vid arbetskonflikt.

Individ- och familjeomsorgen  telefon 0696-68 20 00 vx.

Läs mer om hur du överklagar!

Ingrid Larsson
Uppdaterad den:
2011-11-16
Ragunda kommun
Individ- och familjeomsorgen
Telefon 0696-68 20 00 (växel)
Telefontid:
mån-fre 09:00-15:00
tis 09:00-12.00