Här är du:
Vårtema i huvudbilden, tulpaner
www.ragunda.se
In swedish
In Thai
In English
Innehåll A-Ö
Lättläst
Anpassa webbplatsen
Lättläst
Innehåll, rubrik
Kontaktinformation

Stöd och hjälp till missbrukare

Individ- och familjeomsorgen har enligt Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats ansvar både för förebyggande insatser och för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han behöver för att komma ifrån missbruket.

Individ- och familjeomsorgen ska också arbetar aktivt för att nå och hjälpa de människor som har problem med missbruk. Det innefattar en skyldighet att motverka missbruk och att hantera tvångslagstiftning enligt LVM (lagen om vård av missbrukare)länk till annan webbplats.

Stöd och behandling mot missbruk


Individ- och familjeomsorgen erbjuder i första hand frivillig hjälp och stöd.

Om du inte är beredd att frivilligt ta itu med ditt missbruk och om ditt missbruk är till fara för ditt eget liv, kan Individ- och familjeomsorgen vara tvungna att göra en ansökan om tvångsvård - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM ).

Socialsekreteraren

I de flesta fall kan man vara med och påverka valet av behandlingsform men det yttersta beslutet är socialtjänstens.

  
  Ragunda kommun
Individ- och familjeomsorgen
Telefon 0696-68 20 00 (växel)
Telefontid: mån, ons-fre 09.00-15.00
tis 09.00-12.00
Ingrid Larsson
Uppdaterad den:
2011-03-22