Här är du:
Vårtema i huvudbilden, tulpaner
www.ragunda.se
In swedish
In Thai
In English
Innehåll A-Ö
Lättläst
Anpassa webbplatsen
Lättläst
Innehåll, rubrik
Kontaktinformation

Godmanskap

Det finns två typer av godmanskap, tillfälliga och varaktiga godmanskap.

Ett tillfälligt godmanskap, enligt 11 kap 1-3 §§ FB, kan behövas då en förmyndare inte kan utöva förmyndarskapet, eller om det uppstår rättstvist mellan föräldrar och barn. I dessa fall är det överförmyndaren som förordnar gode mannen.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, kan rätten besluta om anordnande av ett varaktigt godmanskap enligt 11 kap 4 § FB och förordna viss person till god man.

Ansökan om god man skickas till


Ragunda kommun
Överförmyndaren
Box 150
840 70 Hammarstrand

För ytterligare information tag kontakt med överförmyndaren, tel 0696-68 21 13 eller ofn@ragunda.se 

Överförmyndarnämnden
måndagar 8.00-12-00 eller efter överenskommelse.
Handläggare
Katja Eliasson
Telefon 0696-68 21 13