Ragunda kommuns logotyp

Arbetsmarknadsfrågor

Arbetsmarknadsfrågor är frågor och arbetsuppgifter för att stödja människor till arbete eller studier för att komma vidare till arbete.  Ragunda kommun är kommunens största arbetsgivare och har utöver det ansvar för dem som lever och vistas i kommunen, vilket gör att vi är angelägna om att stödja människor i att hitta och behålla arbete i kommunen.

 

Vad gör vi?

Arbetsmarknadsenheten jobbar bland annat med:

 • att vara Arbetsförmedlingens kontakt in i kommunen
 • att stödja dem som står långt ifrån arbetsmarknaden; arbetslösa, långtidssjukskrivna, ungdomar med ingen eller liten arbetslivserfarenhet och nyanlända
 • att matcha och placera arbetsföra personer mot platser i kommunal verksamhet
 • att stödja och vägleda företag med arbetsmarknadsfrågor
 • att bevaka projektansökningar och möjligheter till externa bidrag
 • att vara en länk mellan kommunen och Jämtland Vux gällande vuxenutbildning
 • att kartlägga kompetensförsörjningsbehov – hur kommunen ska kunna matcha pensionsavgångar mot ny arbetskraft
 • feriejobb (sommarjobb) för ungdomar i kommunala verksamheter och hos föreningar
 • administration
 • andra frågor i kommunen som handlar om arbete och vuxenutbildning

 

På enheten bedrivs just nu två socialfondsprojekt:

 • UVAS- ett projekt för unga som varken arbetar eller studerar där ungdomscoacher individuellt jobbar med ungdomarna. Läs mer om UVAS i länk till vänster!
 • Integration Jämtland Härjedalen - ett projekt för att stödja våra nyanlända Ragundabor in i arbetslivet.

 

Vem kan få hjälp?

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och allt arbete sker i nära samverkan med socialtjänst, Arbetsförmedling, kommunal vuxenutbildning, fackliga organisationer och i vissa fall med primärvård, försäkringskassa och andra aktörer.

 

 

Ansvarig tjänsteman nås via kommunens kundcenter

Relaterade länkar


DokumentUppdaterad 2017-05-02 av Lars-Åke Fredholm

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452