Ragunda kommuns logotyp

Aktuella upphandlingar Ragunda kommun

ServaNet upphandlar ramavtal

Kommunens fiberutbyggnad genomförs i samverkan med det kommunägda bolaget ServaNet som även sköter upphandling av entreprenadtjänster.

ServaNet har ett antal ramavtal tecknade avseende konsulter, Installationsfirmor, gräventreprenörer och material. Ramavtalen omförhandlas när de löper ut samt kompletteras vid behov utifrån geografiskt och förändrade kompetensbehov. Inför varje nytt projekt sker konkurrensutsättning mellan dessa entreprenörer.

ServaNet har beslutat att göra en ny ramavtalsupphandling gällande bygg, drift och und erhållsverksamhet där konsult, gräv, montage, projektör, projektledare m.m. ingår. Nuvarande ramavtal löper ut den 31 mars, 2017 och den nya upphandlingen kommer att annonseras i slutet av november månad, 2016 i e-avrop och TED (EU).

Mer information hittar ni häröppnas i nytt fönster


Regelverk för upphandling av entreprenader inom Ragunda kommun

För fastighetsunderhåll och mindre om- och tillbyggnader som uppstår med kortare varsel upp till 100 000 kr tecknas ramavtal med fler en än en leverantör per entreprenadområde. Antagna leverantörer rangordnas inom sina respektive entreprenadområden. Den leverantör som rankas som nr 1 ska alltid tillfrågas först, kan inte den leverantören åta sig uppdraget går frågan vidare till nr 2 osv.

 
I samband med större nybyggnationer och liknande ombyggnationer inom ett segment mellan 100 000 kr till 500 000 kr per entreprenadområde kommer entreprenaden att konkurrensutsättas, dvs en så kallad förnyad upphandling genomförs. Åtgärder överstigande 500 000 kr kommer att upphandlas enligt LOU.

 Det ska även påpekas att upphandling ej omfattar de arbeten som kommunen normalt sköter i egen regi.

Upphandlingar i länet

Hur utformar man sitt anbud?

www.upphandlingsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns vägledningar att hämta för både upphandlare och leverantörer.

Hur samarbetar man med andra leverantörer?

Om fler mindre företag samarbetar i upphandlingar stärks konkurrensen. Konkurrensverket har lanserat en helt ny vägledning för mindre företag som vill samarbeta. www.konkurrensverket.se/vagledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandlingskontoret Jämtlands län

Samtliga kommuner i Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor. Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Kontoret styrs politiskt via en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU).
Upphandlingskontoret gör även upphandlingar på uppdrag, det kan vara varor och tjänster som är specifika för någon förvaltning inom någon av kommunerna.


För mer information se Upphandlingssamverkan i Jämtlands länlänk till annan webbplats
Vår gemensamma avtalsdatabas finner du här: Avtalsdatabasen länk till annan webbplats


Uppdaterad 2017-10-26 av System

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452