Ragunda kommuns logotyp

2015-11-19 18.30

Omsorg och stöd

"Allt går ut på livskvalitet"

Sedan ett år tillbaka arbetar teamet för geriatriskt stöd med vårdpersonal i länet. Målet är att tillsammans stötta de mest sjuka äldre till ett bättre liv.

Geriatriskt stöd är ett team i Region Jämtland Härjedalen som består av specialistsjuksköterskan Anna Hestner, geriatrikern och distriktsläkaren Eva-Pia Darsbo, apotekaren Maria Huss och dietisten Berit Andersson. Teamet är ett stöd för vårdpersonal som vårdar de mest sjuka äldre – både i kommunerna och i primärvården – och finns bara ett telefonsamtal bort. Deras uppdrag består av tre delar: att ge konsultativt stöd, vara ett kompetenscentrum och främja samverkan.


– Hittills har mycket av konsultationen handlat om läkemedel, svåra symtom vid demenssjukdom, men även etiska frågor. Sådant som missbruk, saker som ställs på sin spets när det handlar om gamla, sköra och multisjuka patienter, säger Eva-Pia Darsbo.

Det behövs en regelbunden genomgång av den äldre patientens läkemedel för att justera doser och vid behov byta ut eller ta bort läkemedel. Här bidrar apotekaren Maria Huss med stöd och kunnande.

Rutiner och riktlinjer

Funktionen som kompetenscentrum handlar bland annat om att ta reda på vilka behov av kompetensutveckling som finns och hur de kan tillgodoses. På sin webbsida har teamet också samlat länkar till utbildningar online.

Funktionen innebär också regelbundna möten med läkare som har hand om särskilda boenden, berättar Eva-Pia Darsbo. Hon tar även fram rutiner och riktlinjer, precis som dietisten Berit Andersson.

– Undernäring är vanligt inom patientgruppen. Det är viktigt att upptäcka dem som riskerar att drabbas av undernäring och sätta in åtgärder, säger Berit Andersson.

 

”Vi försöker överbrygga gapet mellan primärvård och kommun”, säger Anna Hestner. Foto: Andreas Larsson

Trygg hemma provas i två kommuner

Inom den tredje delen av uppdraget, som handlar om samverkan, har teamet haft i uppdrag att ta fram en modell för hur primärvård och kommuner kan arbeta strukturerat kring patientgruppen i hemmet. Modellen heter Trygg hemma och ska nu provas i två kommuner.

– Vi försöker överbrygga gapet mellan primärvård och kommun. Patienterna ska få hjälp. Vem som är huvudman ska de inte behöva bry sig om, säger Anna Hestner.

Samverkan handlar också om att hitta sådant som kan förbättras. Eftersom teamet rör sig i både den kommunala vården, primärvården och specialistvården får de en bra överblick.

– Det är många som berättar om problem för oss, frågeställningar som de tidigare inte har haft någonstans att vända sig till med. Vår roll blir att visa på fungerande arbetssätt, säger Eva-Pia Darsbo.

Teamarbete viktigt

Hon understryker vikten av att vårdpersonalen arbetar i team, även om det inte alltid är fullständiga team. Undersköterskan, sjuksköterskan och doktorn utgör grunden. Sedan finns arbetsterapeuten, sjukgymnasten och i den bästa av världar även dietisten och apotekaren. Men för att kunna arbeta i team behövs kunskap om vem som kan vad. Till exempel arbetar många undersköterskor strukturerat med beteendestörningar på grund av demens. Men det är inte alltid distriktsläkaren känner till att den kompetensen finns, vilket kan leda till att läkemedel skrivs ut i onödan.

– Allt går ut på livskvalitet. Det här är sjuka människor som aldrig kommer att bli av med sina sjukdomar. Men under tiden, här och nu, måste de få leva, säger Anna Hestner.

 

Läs mer och hitta kontaktuppgifter på teamets webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2015-11-19 av System

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452