Ragunda kommuns logotyp

2017-10-24 15.30

Barn och utbildning

Skolutveckling på gång i Ragunda kommun

Ragunda kommun deltar i en satsning från Skolverket som går under namnet Nyanländas lärande. Syftet är att stärka grundskolornas utvecklingsarbete och att de nyanlända eleverna ska nå högre måluppfyllelse. Insatserna förväntas även leda till ökad måluppfyllelse för hela skolverksamheten då t ex arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är en central del i satsningen på Ragunda.

Ragunda kommuns grundskolor är först ut i Sverige att tillsammans med MiUn arbeta processinriktat för att hitta former för ett fungerande och bra kvalitetsarbete. Processtödet innebär att en person från Mittuniversitetet, Marina Nord-Öberg följer kommunen under en hel årshjulscykel – från ”ax till limpa” för att få till ett fungerande och bra kvalitetsarbete.

 

- Grundskolorna gör jobbet men Marina handleder och ger tips på bra arbetssätt säger Tomas Blom som är projektledare i Ragunda kommun och samordnar arbetet.

 

Arbetet med kvalitetsarbetet har också inneburit att MiUn har träffar med BoU-utskottet för att politikerna ska utveckla huvudmannens roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Man träffar också rektorsgruppen för att tydliggöra tjänstemännens roll med att arbeta fram rutiner. Gemensamma träffar med både utskott och REKO förekommer också.

 

-Detta har bland annat inneburit att vid senaste Kommunstyrelsemötet så antog kommunen nya mål för Barn- och utbildningsförvaltningen och föreslår att Kommunfullmäktige ska anta dem och vi hoppas på beslut vid nästa möte, säger Tomas Blom

 

Grundskolan i Ragunda kommun har i de två senaste tillsynsrapporterna fått det systematiska kvalitetsarbetet som bristområde från Skolinspektionen och detta är en av de åtgärder vi nu vidtagit, fortsätter Tomas Blom.

 

Det processinriktade arbetssättet har väckt uppmärksamhet nationellt då Ragunda kommun är först ut i Sverige med detta. Tomas Blom är därför inbjuden att delta i en dialog kring praktiknära skolforskning och samarbetsformer där Mittuniversitetet och Regeringskansliet deltar och har uttryckt önskemål om att få veta mer om arbetet i Ragunda.

Nyutbildade och diplomerade skolcoacher i Ragunda kommun.

Nyutbildade och diplomerade skolcoacher i Ragunda kommun. Översta raden fr. v. Eva-Lena Dahlgren, Malin Rimmö, Bodil Andersson, Skolcoacherna AB Anna-Karin Arenius. Nedre raden fr. v. Erika Svensson, Anna Schönning, Birte Krüger, Susanne Hansson, Anna-Lena Ringberg-Forsström.

Skolcoacher

En annan del i att stärka grundskolorna är att utbilda diplomerade skolcoacher där deras uppgift kommer, bland annat, vara att coacha lärare för att de ska kunna arbeta effektivt med coachande samtal med eleverna.

 

Utbildningen genomförs av Skolcoacherna AB och är upphandlad av Skolverket. Insatsen ingår i Skolverkets satsning med namnet Nyanländas lärande som Ragunda har fått ta del av.

 

I slutet av förra veckan kunde Ragunda kommun stoltsera med åtta nya diplomerade coacher:

Eva-Lena Dahlgren,Malin Rimmö, Bodil Andersson, Erika Svensson, Anna Schönning,

Birte Krüger, Susanne Hansson och Anna-Lena Ringberg-Forsström.

 

- Vi har mycket på gång nu och vi hoppas att vi hittar arbetssätt som kan ge ett bättre resultat för våra elever och samtidigt stärka våra lärare i deras arbete säger Maria Renvall, skolchef i Ragunda kommun.

Uppdaterad 2017-10-25 av Carina Landin

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster