Ragunda kommuns logotyp

Ensamkommande barn och ungdomar

Att barn och ungdomar är ensamkommande innebär att de kommit till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare för att söka asyl. I överenskommelsen med Migrationsverket för år 2016 har Ragunda kommun förbundit sig att ha minst 44 platser för asylsökande barn och 13 platser för barn med uppehållstillstånd.

Efter anvisning från Migrationsverket gör socialtjänsten en utredning och tilldelar ungdomen en plats i Strandliden, kommunens HVB för ensamkommande, eller i annan placering, exempelvis familjehem. I Ragunda kommun arbetar två socialsekreterare med utredningar och uppföljningar för ensamkommande som anvisats till kommunen. De arbetar enligt utredningsmetoden Barns Behov i Centrum (BBIC).

HVB Strandliden

HVB står för Hem för Vård eller Boende. På HVB Strandliden bor idag (161027) 28 ensamkommande ungdomar i åldern 14-17 år. De bor i egna rum med egen toalett. Strandliden som tidigare var ett äldreboende är uppdelat i tre enheter och bemannas dygnet runt av vägledare. Vägledarna arbetar schemalagd arbetstid. Arbetsuppgifterna består bland annat att arbeta med en ”framtidsplan” tillsammans med varje ungdom, för att ge stöd, verktyg, färdigheter och annat som behövs för att klara ett självständigt liv. På HVB Strandliden är alla vägledare också kontaktperson för någon/några ungdomar.

Skola

Ungdomarna går i skola vid Jämtlands gymnasieförbund i Bispgården eller på Anders-Olofskolan i Hammarstrand.

God man och särskild förordnad vårdnadshavare

Alla ensamkommande barn och ungdomar som är under 18 år och kommer till Sverige utan sina föräldrar får via överförmyndarnämnden en god man. Gode mannen företräder den unge i såväl vårdnadshavare som förmyndares ställe. Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen, det ansvarar boendet för.

Ungdomar 18-21 år

Att ta steget ut i ett eget boende kan vara en stor omställning för vilken ungdom som helst. Ensamkommande unga vuxna har möjlighet att ingå i kommunens 18-21-verksamhet, där de ges möjlighet att ta steget ut i samhället utan att för den skull förlora den omsorg och det stöd som funnits i HVB-miljön. Verksamheten finansieras med statliga medel och handläggs av kommunens socialtjänst som också upprättar en individuell plan.

Synpunkter, klagomål och frågor

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas att ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalitet. Det är viktigt för oss att få in synpunkter på den verksamhet som vi bedriver. Lämna gärna dina synpunkter här >>.

Uppdaterad 2017-12-08 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452