Ragunda kommuns logotyp

Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. I överenskommelsen med Migrationsverket för år 2016 så har Ragunda kommun förbundit sig att ha minst 44 platser för asylsökande barn och 13 platser för barn med uppehållstillstånd.

HVB Strandliden, Hemvägen 5, 840 70 Hammarstrand

På HVB Strandliden bor idag (160520) 30 ensamkommande ungdomar i åldern 14-17 år. HVB Strandliden ersätter från och med november 2015 boendet som tidigare var belägget i Bispgården. Efter anvisning från Migrationsverket utreder socialtjänsten och placerar ungdomen vid HVB Strandliden eller annan placering till exempel familjehem. På HVB Strandliden bor ungdomarna i egna rum med egen toalett. Strandliden som tidigare var ett äldreboende är uppdelat i tre enheter med tio ungdomar på varje enhet. På boendet arbetar Vägledare och HVB hemmet är bemannat dygnet runt. Vägledarna arbetar schemalagd arbetstid. Arbetsuppgifterna består bland annat att arbeta med en ”framtidsplan” tillsammans med varje ungdom, för att ge stöd, verktyg, färdigheter och annat som behövs för att klara ett självständigt liv. På HVB Strandliden är alla vägledare också kontaktperson för någon/några ungdomar.

Två socialsekreterare arbetar med utredningar och uppföljningar enligt utredningsmetoden Barns Behov i Centrum (BBIC) för ungdomar som är anvisade till Ragunda kommun.

Skola

Ungdomarna går i skola vid Jämtlands gymnasieförbund i Bispgården eller på Anders-Olof skolan i Hammarstrand.

God man och skärskild förordnad vårdnadshavare

Alla ensamkommande barn och ungdomar som är under 18 år och kommer till Sverige utan sina föräldrar får via överförmyndarnämnden en god man.

Gode mannan företräder den unge i såväl vårdnadshavare som förmyndares ställe.

Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen, det ansvarar boendet för.


Synpunkter, klagomål och frågor

Vi arbetar ständigt med att förbättre kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas att ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalité. Det är viktigt för oss att få in synpunkter på den verksamhet som vi bedriver. Lämna gärna dina synpunkter här. Lämna gärna dina synpunkter här >>.

Uppdaterad 2016-05-23 av System

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452