Begreppet integration

Integration är i sin enklaste beskrivning en process där skilda delar sammanförs till en helhet. Varje individ kan vara en mer eller mindre integrerad del av ett samhälle och det finns många olika situationer där människor kan hamna i utanförskap och istället bli exkluderade. Att tala om integration och rikta sig till endast en målgrupp är egentligen lite
missvisande. Emellertid är det så vi i Sverige kommit att använda begreppet när vi arbetar med etableringsinsatser för asylsökande och nyanlända. Det är också i det sammanhanget som vi på Integration Ragunda arbetar.

Att ta emot flyktingar är en del i det internationella ansvar som Sverige åtagit sig genom sitt medlemskap i FN. Förutom en handling i solidaritet och medmänsklighet innebär kommunens flyktingmottagande att befolkningsminskningen hejdas och att framtida arbetskraftsbehov bättre kan tillgodoses. För att inflyttningen ska bli bestående krävs att nya invånares
kompetens, kreativitet och arbetskraft tas till vara på bästa sätt.

Kommunens integrationsstrategi är ett led i detta arbete och har som övergripande mål att Ragunda ska vara en attraktiv plats för boende, arbete och fritid för alla människor, oavsett ursprung. Ett attraktivt samhälle är tolerant och inkluderande och mångkultur är en del av dess dynamik. En framgångsrik integration bidrar till att göra kommunen attraktiv och främjar såväl inflyttning som stävjar utflyttning.


Vem är asylsökande?


Asylsökande kallas en person som på egen hand tagit sig till Sverige och begärt skydd men ännu inte fått sin ansökan prövad av Migrationsverket. Under handläggningstiden erbjuds den sökande plats på ett asylboende som Migrationsverket ansvarar för. Denna verksamhet kan bedrivas av antingen Migrationsverket eller en entreprenör som Migrationsverket upphandlat.
Under tiden som asylsökande får personen en dagersättning av Migrationsverket. Ensamkommande flyktingbarn är också asylsökande men bor på särskilda stödboenden där de tilldelas en god man som förmyndare.


Ragunda kommun har ingen möjlighet att påverka Migrationsverkets beslut vare sig det gäller asylärenden eller var asylsökande placeras. Samtidigt är det viktigt att inkludera alla som bor i kommunen och vi bedriver därför integrationsfrämjande insatser riktade till
asylsökande.


Vem är nyanländ?


Nyanländ kallas en person som har fått uppehållstillstånd och bosatt sig i en svensk kommun. Det kan handla om en flykting som på egen hand kommit till Sverige och fått sin asylprövning här. Det kan också vara en person som blivit utvald av FNs flyktingorgan UNHCR att beviljas uppehållstillstånd i Sverige enligt den flyktingkvot som regeringen antagit. Det kan också vara en person som beviljats uppehållstillstånd genom familjeanknytning till någon som redan är bosatt i Sverige.


På Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om asylreglerna.

 

 

Relaterade länkar
Dokument
Uppdaterad 2018-09-27 av Johan Högberg

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster