Vad gör Integration Ragunda


I och med att en person beviljas uppehållstillstånd avslutas Migrationsverkets ansvar för personens boende och försörjning. Det blir istället bosättningskommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen tar över för att lotsa personen vidare.

 

En kommun som tar emot en nyanländ person får ersättning från Migrationsverket med uppdrag att ombesörja dess etablering. Den som nyss kommit till Sverige behöver välkomnas och få hjälp att ordna bostad och uppehälle. Personen behöver lära sig språket och informeras om de rättigheter och skyldigheter som följer av att bo här.


Syftet med det ekonomiska stöd som Migrationsverket betalar ut är att kommunen ska kunna tillhandahålla:

 

  • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
  • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
  • utbildning i svenska för invandrare (SFI)länk till annan webbplats
  • samhällsorientering
  • tolk
  • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
  • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration


Läs mer om Migrationsverkets ersättning härlänk till annan webbplats.

 


För att tydliggöra kommunens uppdrag så handlar alltså integration i den här bemärkelsen om att stötta nyanlända och hjälpa dem in i det svenska samhället. Med en vision om att så många som möjligt skall känna sig delaktiga och vilja stanna kvar i kommunen arbetar vi i Ragunda utifrån perspektivet att en framgångsrik integration beror på förmågan att inkludera, samverka, arbeta långsiktigt och skapa gemenskap.

 

Integration Ragunda ska vara en knutpunkt för alla som vill engagera sig och bidra till att vi blir en föregångskommun i det nationella integrationsarbetet.

 

 Uppdaterad 2018-05-08 av Johan Högberg

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster