Ragunda kommuns logotyp

Invandring och integration

Ragunda kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande för bosättning i kommunen. Det gäller personer som beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket och som därmed har rätt att bo och arbeta i Sverige, är folkbokförda och omfattas av vårt lands rättigheter och skyldigheter. Att ta emot flyktingar är en del i det internationella ansvar som Sverige åtagit sig genom sitt medlemskap i FN. Förutom en handling i solidaritet och medmänsklighet innebär kommunens flyktingmottagning att befolkningsminskningen hejdas och att framtida arbetskraftsbehov bättre kan tillgodoses.

Sedan 2007 har Ragunda kommun tagit emot ca 260 flyktingar från bl a Eritrea, Colombia, Somalia, Burma och Kongo. Av dessa har ca 40 % har valt att flytta vidare till andra kommuner. En del av de flyktingar som blivit bosatta i kommunen är kvotflyktingar, vilket innebär att de fått uppehållstillstånd och en kommunplats innan inresan till Sverige. Kvotflyktingar har blivit utvalda av FNs flyktingorgan UNHCR och ingår i den kvot som Sverige förbundit sig gentemot FN att ta emot. Andra har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt och fått asyl sedan de kom till Sverige eller som anhörig till en tidigare mottagen flykting. Ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd räknas också in i antal mottagna flyktingar i kommunen.

 

Kommunens uppdrag är att ordna med bostad och att ge praktisk hjälp vid inflyttning, att ge råd och stöd i kontakten med myndigheter, att erbjuda samhällsorienteringlänk till annan webbplats och att ge undervisning i svenska (SFI). Kommunen ska också sörja för introduktionsinsatser för barn i skola och barnomsorg och underlätta för flyktingens möjligheter att snabbt kunna etablera sig och bli en del av det nya samhället. Kommunen får statlig ersättning för flyktingmottagandet. Verksamheten är organiserad i Integrationsservicelänk till annan webbplats som har lokaler i Hammarstrand och i Bispgården.

 

Samhällsorientering erbjuds även till personer som invandrat från ett land utanför EU/EES regionen. Ragunda deltar i ett projekt finansierat av Arbetsförmedlingen som innebär att en Etableringskoordinatorlänk till annan webbplats arbetar med att introducera nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden.

 

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats har den samordnande rollen för flyktingarnas etablering på arbetsmarknaden. Ansvaret innebär att hjälpa flyktingen med praktik, utbildning och jobb enligt en fasställd plan och att besluta om sk etableringsersättning under den första tiden i Sverige.

 

En del av kommunens strategiska arbete är att främja inflyttning. För att inflyttningen ska bli bestående krävs att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft tas till vara på bästa sätt. Då en stor del av de nyinflyttade kommuninvånarna är invandrade så handlar en del av dessa strategiska frågor om vad som brukar kallas integrationspolitik. Kommunens integrationsstrategi är ett led i detta arbete och har som övergripande mål att Ragunda ska vara en attraktiv plats för boende, arbete och fritid för alla människor, oavsett ursprung. Ett attraktivt samhälle är tolerant och inkluderande och mångkultur är en del av dess dynamik. En framgångsrik integration bidrar till kommunens attraktivitet och främjar såväl inflyttning som stävjar utflyttning.

 

Fadder och språkvän

Som fadder och språkvän kan du underlätta för den som nyss flyttat hit som flykting att känna sig välkommen och att lära känna vår bygd. Det är ett ideellt ”uppdrag” som bygger på ömsesidighet och respekt. Du som är ny I Sverige och i Ragunda kan genom att ha en fadder och en språkvän få tillfällen att prata svenska och att komma in i samhället.

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Integrationsservicelänk till annan webbplats om du har frågor om flyktingmottagandet i Ragunda kommun. Via länkarna nedan kan du läsa mer om bla migration och asylpolitik, om flyktingsituationen i världen och ta del av Regeringens svar på vanliga påståenden om invandring.

 

Information för dig som är nyinflyttad från ett annat land finns också att få via länkarna nedan. Flera av hemsidorna har information på olika språk.

Relaterade länkar

Information om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Uppdaterad 2016-05-02 av System

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452