Ragunda kommuns logotyp

Webbplatsen A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF ABVA+2009.pdf
 2. PDF ABVA+2009.pdf
 3. PDF Administrationsbidrag.pdf
 4. PDF Affisch_program_våren2016.pdf
 5. PDF Affisch Nationaldagen 6 juni 2017.pdf
 6. Fil/dokument Affärs- och kontorslokaler
 7. Fil/dokument Akut brist på familjehem – ett tiotal små barn står i kö
 8. Fil/dokument Akut hjälp
 9. Fil/dokument Alkohol- och drogförebyggande arbete
 10. Fil/dokument Alkohol- och drogpolicy för våra skolor
 11. PDF Alkohol och drogpolicy skolor.pdf
 12. Fil/dokument ALL DIGITAL Week - En europeisk kampanj för ökad digital delaktighet
 13. Fil/dokument Allemansrätten
 14. PDF Allmänna bestämmeler om ersättning till förtroendevalda KF § 55 20141015.pdf
 15. Fil/dokument Allmänna val
 16. Fil/dokument Allmänna val 2018 resultat
 17. PDF Almanacka 2015 Ragunda kommun webb.pdf
 18. PDF AlmiMitt_MeetAndMatch_ITB2018.pdf
 19. PDF Anbudsinbjudan Thaipaviljongen.pdf
 20. Fil/dokument Anders-Olof skolan
 21. Fil/dokument Anders-Olof skolans gymnasiksal
 22. PDF ANDT-policy Skolområden KF § 79 2016-11-30.pdf
 23. PDF ANDT-policy Skolområden reviderad 2018-02-22.pdf
 24. Fil/dokument Anhöriga och frivilliga
 25. PDF Anhörigstöd.pdf
 26. PDF Anlaggningsbidrag.pdf
 27. PDF anm+värmepump100916.pdf
 28. PDF anmalan_halsoskydd.pdf
 29. PDF anmalan151023.pdf
 30. PDF anmFolkolFyll.pdf
 31. PDF Anm install oljecistern ny 20130311 ifyllnadsblankett.pdf
 32. PDF Anm install oljecistern ändrad 2014108.pdf
 33. PDF anm mellanlagr avfall 141010.pdf
 34. PDF Anmälan 8 kap 18 § om serveringsansvarig personal.pdf
 35. Fil/dokument Anmälan försäljning av tobaksvaror
 36. PDF Anmälan om anstånd med redovisning.pdf
 37. PDF Anmälan om catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck m m.pdf
 38. PDF Anmälan om försäljning av folköl.pdf
 39. PDF Anmälan om förändrade ägarförhållanden.pdf
 40. PDF Anmälan om tobaksförsäljning.pdf
 41. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 1, känd testamensttagare.pdf
 42. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 2, 3, okänd testamentstagare.pdf
 43. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 4, för bortavarande.pdf
 44. Fil/dokument Anmäl dig till Sommarlovskollo 2018!
 45. Fil/dokument Anmäl matförgiftning
 46. PDF Anslutning till vatten-och eller avloppsledning.pdf
 47. Fil/dokument Anslutning vatten/avlopp
 48. PDF ansokan2013.pdf
 49. PDF Ansokan-om-bidrag-av-bygdeavgiftsmedel-ar.pdf
 50. PDF Ansökan_KUR 2013_6357.pdf
 51. PDF ansökan_sfi.pdf
 52. PDF ansökan_sfi.pdf
 53. PDF ansökan_vux.pdf
 54. PDF Ansökan anmälan enskild avloppsanläggning.pdf
 55. Fil/dokument Ansökan bidrag för lovaktiviteter
 56. PDF Ansökan Bistånd SoL.pdf
 57. PDF Ansökan Ekonomiskt bistånd .pdf
 58. Fil/dokument Ansökan feriejobb
 59. PDF Ansökan god man 11-1 ifyll.pdf
 60. PDF Ansökan längre ledighet 20150603.pdf
 61. PDF Ansökan medel integration.pdf
 62. Fil/dokument Ansökan om ersättning för frivilliga under skogsbränderna sommaren 2018
 63. PDF Ansökan om förlängt slamtömningsintervall enskilt avlopp§32.pdf
 64. PDF Ansökan om försäljning av fast egendom mm ifyll.pdf
 65. PDF Ansökan om försörjningsstöd.pdf
 66. PDF Ansökan om köp av fast egendom mm ifyll.pdf
 67. PDF Ansökan om lönebidragsanställning.pdf
 68. PDF Ansökan om tillstånd 8 kap 2 § alkohollagen.pdf
 69. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle allmänheten.pdf
 70. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle slutet sällskap.pdf
 71. PDF Ansökan Permanent uppehåll av slamtömning.pdf
 72. PDF Ansökan SÄBO .pdf
 73. PDF Ansökan till komvux -ht15.pdf
 74. PDF Ansökan till tingsrätten, annan sökande.pdf
 75. PDF Ansökan till tingsrätten, egen ansökan.pdf
 76. Fil/dokument Ansökan ur Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län
 77. Fil/dokument Ansökningar av flaggor
 78. Fil/dokument Ansökningar av flaggor och fanor
 79. Fil/dokument Ansökningsavgifter serveringstillstånd
 80. PDF Ansökningstider för bidrag.pdf
 81. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 82. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 83. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 84. Fil/dokument Ansök till undersköterskeutbildning på LärCentrum Ragunda!
 85. PDF Antagen+revisionsplan+2013+_2_.pdf
 86. PDF AOHT18.pdf
 87. Fil/dokument Apoteket
 88. PDF ARABIC_fire ban_20180724.pdf
 89. Fil/dokument Arbete - Lediga jobb
 90. PDF Arbetet med barn i behov av särskilt stöd webb.pdf
 91. Fil/dokument Arbetsförmedlingen och Ragunda kommun tecknar överenskommelse om 40 extratjänster
 92. Fil/dokument Arbetsmarknadsfrågor
 93. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 94. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 95. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF § 48 2014.pdf
 96. Fil/dokument Arkiv och diarium
 97. Fil/dokument Arrende Döda fallets servering för perioden 2018-2020
 98. Fil/dokument Arvode för uppdraget God man/förvaltare
 99. Fil/dokument Asbest
 100. Fil/dokument Aska
 101. Fil/dokument Att ansöka om god man/förvaltare
 102. Fil/dokument Att göra för barn och unga i sommar
 103. PDF Autogiroanmälan.pdf
 104. Fil/dokument Avfall och återvinning
 105. PDF Avfallsdekl.pdf
 106. PDF Avfallstrappan.pdf
 107. Fil/dokument Avgift, regler och abonnemang.
 108. Fil/dokument Avgifter
 109. Fil/dokument Avgifter och regler
 110. Fil/dokument Avgifter och taxor
 111. PDF Avgifter och taxor för äldre och funktionshindrade ragunda kommun 2018.pdf
 112. PDF Avgift för kost i särskilt boende.pdf
 113. PDF Avgift för trygghetslarm.pdf
 114. PDF Avgiftsbefrielse+enl+35§+2014.pdf
 115. PDF Avgiftsbefrielse+enl+36§+2014.pdf
 116. PDF Avtal om lägenhetsarrende.pdf
 117. Fil/dokument A-Ö

Uppdaterad 2014-01-27 av System

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster