Ragunda kommuns logotyp

Webbplatsen A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF ABVA+2009.pdf
 2. PDF ABVA+2009.pdf
 3. PDF Administrationsbidrag.pdf
 4. PDF Affisch_program_våren2016.pdf
 5. PDF Affisch Nationaldagen 6 juni 2017.pdf
 6. Fil/dokument Affärs- och kontorslokaler
 7. Fil/dokument After Work - En föreläsningsserie
 8. Fil/dokument After Work - En föreläsningsserie
 9. Fil/dokument Akut brist på familjehem – ett tiotal små barn står i kö
 10. Fil/dokument Akut hjälp
 11. Fil/dokument Alkohol- och drogförebyggande arbete
 12. Fil/dokument Alkohol- och drogpolicy för våra skolor
 13. PDF Alkohol och drogpolicy skolor.pdf
 14. Fil/dokument ALL DIGITAL Week - En europeisk kampanj för ökad digital delaktighet
 15. Fil/dokument Allemansrätten
 16. Fil/dokument Allmän förskola börjar
 17. PDF Allmänna bestämmeler om ersättning till förtroendevalda KF § 55 20141015.pdf
 18. Fil/dokument Allmänna val
 19. Fil/dokument Allmänna val 2018
 20. PDF Almanacka 2015 Ragunda kommun webb.pdf
 21. PDF AlmiMitt_MeetAndMatch_ITB2018.pdf
 22. PDF Anbudsinbjudan Thaipaviljongen.pdf
 23. Fil/dokument Anbud ungskogsröjning 2014
 24. Fil/dokument Anbud ungskogsröjning 2015
 25. Fil/dokument Anders-Olof skolan
 26. Fil/dokument Anders-Olof skolans gymnasiksal
 27. PDF ANDT-policy Skolområden KF § 79 2016-11-30.pdf
 28. Fil/dokument Angående ärendet att starta en fristående förskola i Skolbackens lokaler
 29. Fil/dokument Anhöriga och frivilliga
 30. PDF Anhörigstöd.pdf
 31. PDF Anlaggningsbidrag.pdf
 32. PDF anm+värmepump100916.pdf
 33. PDF anmalan_halsoskydd.pdf
 34. PDF anmalan151023.pdf
 35. PDF anmFolkolFyll.pdf
 36. PDF Anm install oljecistern ny 20130311 ifyllnadsblankett.pdf
 37. PDF Anm install oljecistern ändrad 2014108.pdf
 38. PDF anm mellanlagr avfall 141010.pdf
 39. PDF Anmälan 8 kap 18 § om serveringsansvarig personal.pdf
 40. Fil/dokument Anmälan försäljning av tobaksvaror
 41. PDF Anmälan om anstånd med redovisning.pdf
 42. PDF Anmälan om catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck m m.pdf
 43. PDF Anmälan om försäljning av folköl.pdf
 44. PDF Anmälan om förändrade ägarförhållanden.pdf
 45. PDF Anmälan om tobaksförsäljning.pdf
 46. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 1, känd testamensttagare.pdf
 47. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 2, 3, okänd testamentstagare.pdf
 48. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 4, för bortavarande.pdf
 49. Fil/dokument Anmäl dig till Sommarlovskollo 2018!
 50. Fil/dokument Anmäl matförgiftning
 51. Fil/dokument Annika Forsström Nordvall avsäger sig uppdraget som oppositionsråd
 52. PDF Anslutning till vatten-och eller avloppsledning.pdf
 53. Fil/dokument Anslutning vatten/avlopp
 54. PDF ansokan2013.pdf
 55. PDF Ansokan-om-bidrag-av-bygdeavgiftsmedel-ar.pdf
 56. PDF Ansökan_KUR 2013_6357.pdf
 57. PDF ansökan_sfi.pdf
 58. PDF ansökan_sfi.pdf
 59. PDF ansökan_vux.pdf
 60. PDF Ansökan anmälan enskild avloppsanläggning.pdf
 61. Fil/dokument Ansökan bidrag för lovaktiviteter
 62. PDF Ansökan Bistånd SoL.pdf
 63. PDF Ansökan Ekonomiskt bistånd .pdf
 64. Fil/dokument Ansökan feriejobb
 65. PDF Ansökan god man 11-1 ifyll.pdf
 66. PDF Ansökan längre ledighet 20150603.pdf
 67. PDF Ansökan medel integration.pdf
 68. PDF Ansökan om förlängt slamtömningsintervall enskilt avlopp§32.pdf
 69. PDF Ansökan om försäljning av fast egendom mm ifyll.pdf
 70. PDF Ansökan om försörjningsstöd.pdf
 71. PDF Ansökan om köp av fast egendom mm ifyll.pdf
 72. PDF Ansökan om lönebidragsanställning.pdf
 73. PDF Ansökan om tillstånd 8 kap 2 § alkohollagen.pdf
 74. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle allmänheten.pdf
 75. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle slutet sällskap.pdf
 76. PDF Ansökan Permanent uppehåll av slamtömning.pdf
 77. PDF Ansökan SÄBO .pdf
 78. PDF Ansökan till komvux -ht15.pdf
 79. PDF Ansökan till tingsrätten, annan sökande.pdf
 80. PDF Ansökan till tingsrätten, egen ansökan.pdf
 81. Fil/dokument Ansökan ur Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län
 82. Fil/dokument Ansökningar av flaggor
 83. Fil/dokument Ansökningar av flaggor och fanor
 84. Fil/dokument Ansökningsavgifter serveringstillstånd
 85. PDF Ansökningstider för bidrag.pdf
 86. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 87. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 88. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 89. Fil/dokument Ansök till undersköterskeutbildning på LärCentrum Ragunda!
 90. PDF Antagen+revisionsplan+2013+_2_.pdf
 91. PDF ARABIC_fire ban_20180724.pdf
 92. Fil/dokument Arbete - Lediga jobb
 93. PDF Arbetet med barn i behov av särskilt stöd webb.pdf
 94. Fil/dokument Arbetsförmedlingen och Ragunda kommun tecknar överenskommelse om 40 extratjänster
 95. Fil/dokument Arbetsmarknadsfrågor
 96. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 97. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 98. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF § 48 2014.pdf
 99. PDF AretsEntreprenorFlyer.pdf
 100. Fil/dokument Arkiv och diarium
 101. Fil/dokument Arrende Döda fallets servering för perioden 2018-2020
 102. Fil/dokument Arvode för uppdraget God man/förvaltare
 103. Fil/dokument Asylboende i Bispgården
 104. Fil/dokument Att ansöka om god man/förvaltare
 105. Fil/dokument Att föra bok och betala skatt - Ragunda
 106. Fil/dokument Att göra för barn och unga i sommar
 107. PDF Autogiroanmälan.pdf
 108. Fil/dokument Avfall, källsortering och återvinning
 109. Fil/dokument Avfall och återvinning
 110. PDF Avfallsdekl.pdf
 111. PDF Avfallstrappan.pdf
 112. Fil/dokument Avgift, regler och abonnemang.
 113. Fil/dokument Avgifter, regler och abonnemang
 114. PDF avgifter hyra lokaler.pdf
 115. Fil/dokument Avgifter och regler
 116. Fil/dokument Avgifter och taxor
 117. PDF Avgifter och taxor för äldre och funktionshindrade ragunda kommun 2018.pdf
 118. PDF Avgift för kost i särskilt boende.pdf
 119. PDF Avgift för trygghetslarm.pdf
 120. PDF Avgiftsbefrielse+enl+35§+2014.pdf
 121. PDF Avgiftsbefrielse+enl+36§+2014.pdf
 122. Fil/dokument Avslutningsfiranden
 123. PDF Avtal om lägenhetsarrende.pdf
 124. Fil/dokument A-Ö

Uppdaterad 2014-01-27 av System

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster