Ragunda kommuns logotyp

Webbplatsen A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF ABVA+2009.pdf
 2. PDF ABVA+2009.pdf
 3. PDF Administrationsbidrag.pdf
 4. PDF Affisch_program_våren2016.pdf
 5. PDF Affisch Nationaldagen 6 juni 2017.pdf
 6. Fil/dokument Affärs- och kontorslokaler
 7. Fil/dokument After Work - En föreläsningsserie
 8. Fil/dokument After Work - En föreläsningsserie
 9. Fil/dokument Akut brist på familjehem – ett tiotal små barn står i kö
 10. Fil/dokument Akut hjälp
 11. Fil/dokument Alkohol- och drogförebyggande arbete
 12. Fil/dokument Alkohol- och drogpolicy för våra skolor
 13. PDF Alkohol och drogpolicy skolor.pdf
 14. Fil/dokument Allemansrätten
 15. Fil/dokument Allmän förskola börjar
 16. PDF Allmänna bestämmeler om ersättning till förtroendevalda KF § 55 20141015.pdf
 17. Fil/dokument Allmänna val
 18. PDF Almanacka 2015 Ragunda kommun webb.pdf
 19. PDF AlmiMitt_MeetAndMatch_ITB2018.pdf
 20. PDF Anbudsinbjudan Thaipaviljongen.pdf
 21. Fil/dokument Anbud ungskogsröjning 2014
 22. Fil/dokument Anbud ungskogsröjning 2015
 23. Fil/dokument Anders-Olof skolan
 24. Fil/dokument Anders-Olof skolans gymnasiksal
 25. PDF ANDT-policy Skolområden KF § 79 2016-11-30.pdf
 26. Fil/dokument Angående ärendet att starta en fristående förskola i Skolbackens lokaler
 27. Fil/dokument Anhöriga och frivilliga
 28. PDF Anhörigstöd.pdf
 29. PDF Anlaggningsbidrag.pdf
 30. PDF anm+värmepump100916.pdf
 31. PDF anmalan_halsoskydd.pdf
 32. PDF anmalan151023.pdf
 33. PDF anmFolkolFyll.pdf
 34. PDF Anm install oljecistern ny 20130311 ifyllnadsblankett.pdf
 35. PDF Anm install oljecistern ändrad 2014108.pdf
 36. PDF anm mellanlagr avfall 141010.pdf
 37. PDF Anmälan 8 kap 18 § om serveringsansvarig personal.pdf
 38. Fil/dokument Anmälan försäljning av tobaksvaror
 39. PDF Anmälan om anstånd med redovisning.pdf
 40. PDF Anmälan om catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck m m.pdf
 41. PDF Anmälan om försäljning av folköl.pdf
 42. PDF Anmälan om förändrade ägarförhållanden.pdf
 43. PDF Anmälan om tobaksförsäljning.pdf
 44. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 1, känd testamensttagare.pdf
 45. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 2, 3, okänd testamentstagare.pdf
 46. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 4, för bortavarande.pdf
 47. Fil/dokument Anmäl matförgiftning
 48. Fil/dokument Annika Forsström Nordvall avsäger sig uppdraget som oppositionsråd
 49. Fil/dokument Anslag, Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
 50. Fil/dokument Anslag, Jämtlands räddningstjänstförbund
 51. PDF Anslutning till vatten-och eller avloppsledning.pdf
 52. Fil/dokument Anslutning Vatten/avlopp
 53. PDF ansokan2013.pdf
 54. PDF Ansokan-om-bidrag-av-bygdeavgiftsmedel-ar.pdf
 55. PDF Ansökan_KUR 2013_6357.pdf
 56. PDF ansökan_sfi.pdf
 57. PDF ansökan_sfi.pdf
 58. PDF ansökan_vux.pdf
 59. PDF Ansökan anmälan enskild avloppsanläggning.pdf
 60. PDF Ansökan Bistånd SoL.pdf
 61. PDF Ansökan Ekonomiskt bistånd .pdf
 62. Fil/dokument Ansökan feriejobb
 63. PDF Ansökan god man 11-1 ifyll.pdf
 64. PDF Ansökan längre ledighet 20150603.pdf
 65. PDF Ansökan medel integration.pdf
 66. PDF Ansökan om förlängt slamtömningsintervall enskilt avlopp§32.pdf
 67. PDF Ansökan om försäljning av fast egendom mm ifyll.pdf
 68. PDF Ansökan om försörjningsstöd.pdf
 69. PDF Ansökan om köp av fast egendom mm ifyll.pdf
 70. PDF Ansökan om lönebidragsanställning.pdf
 71. PDF Ansökan om tillstånd 8 kap 2 § alkohollagen.pdf
 72. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle allmänheten.pdf
 73. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle slutet sällskap.pdf
 74. PDF Ansökan Permanent uppehåll av slamtömning.pdf
 75. PDF Ansökan SÄBO .pdf
 76. PDF Ansökan till komvux -ht15.pdf
 77. PDF Ansökan till tingsrätten, annan sökande.pdf
 78. PDF Ansökan till tingsrätten, egen ansökan.pdf
 79. Fil/dokument Ansökan ur Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län
 80. Fil/dokument Ansökningar av flaggor
 81. Fil/dokument Ansökningar av flaggor och fanor
 82. Fil/dokument Ansökningsavgifter serveringstillstånd
 83. PDF Ansökningstider för bidrag.pdf
 84. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 85. PDF Antagen+revisionsplan+2013+_2_.pdf
 86. Fil/dokument Arbete - Lediga jobb
 87. PDF Arbetet med barn i behov av särskilt stöd webb.pdf
 88. Fil/dokument Arbetsmarknadsfrågor
 89. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF § 48 2014.pdf
 90. PDF AretsEntreprenorFlyer.pdf
 91. Fil/dokument Arkiv och diarium
 92. Fil/dokument Arrende Döda fallets servering för perioden 2018-2020
 93. Fil/dokument Arvode för uppdraget God man/förvaltare
 94. Fil/dokument Asylboende i Bispgården
 95. Fil/dokument Att ansöka om god man/förvaltare
 96. Fil/dokument Att föra bok och betala skatt - Ragunda
 97. Fil/dokument Att göra för barn och unga i sommar
 98. PDF Autogiroanmälan.pdf
 99. Fil/dokument Avfall, källsortering och återvinning
 100. Fil/dokument Avfall och återvinning
 101. PDF Avfallsdekl.pdf
 102. PDF Avfallstrappan.pdf
 103. Fil/dokument Avgift, regler och abonnemang.
 104. Fil/dokument Avgifter, regler och abonnemang
 105. PDF avgifter hyra lokaler.pdf
 106. Fil/dokument Avgifter och regler
 107. Fil/dokument Avgifter och taxor
 108. PDF Avgifter och taxor för äldre och funktionshindrade ragunda kommun 2018.pdf
 109. PDF Avgift för kost i särskilt boende.pdf
 110. PDF Avgift för trygghetslarm.pdf
 111. PDF Avgiftsbefrielse+enl+35§+2014.pdf
 112. PDF Avgiftsbefrielse+enl+36§+2014.pdf
 113. Fil/dokument Avslutningsfiranden
 114. PDF Avtal om lägenhetsarrende.pdf
 115. Fil/dokument A-Ö

Uppdaterad 2014-01-27 av System

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452