Ragunda kommuns logotyp

Kontakta oss

Ring oss på 0696-68 20 00

Du kan ringa oss på 0696-68 20 00 om du har frågor om kommunens verksamhet och service

Öppettider kommunhuset/kundcenter, Hammarstrand:

Måndag-torsdag kl. 8-16

Fredag kl. 8-15

Lunchstängt kl. 12-13

 

Våra kommunvägledare är specialister inom olika områden, därför får du välja vilken typ av verksamhet ditt ärende gäller när du ringer till oss.

Knappval

När du ringer till oss får du tre olika val:

1. Förskola och skola samt stöd och omsorg
2. Socialkontoret, Individ och familjeomsorgen
3. Övriga frågor

 

Om du inte gör något knappval, utan bara väntar kvar kommer du att kopplas ledig kommunvägledare.

Besöksadress och mail

Du kan också besöka oss på Centralgatan 15 i Hammarstrand

eller maila Kundcenter på: kundcenter@ragunda.se

Kommunens officiella mailadress: ragunda.kommun@ragunda.se

Felanmälan Ragunda hyreshus

Ragunda hyreshus hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information om hur du kan göra din felanmälan.

Informatör

Carina Landin Tel. 0696-68 21 25

Kommun och politik

Kommunchef

Håkan Littzell Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Kommunalråd/Ordförande kommunstyrelsen

Jonas Andersson Tel 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Kommunfullmäktiges ordförande

Jim Salomonsson Mobil: 070-580 99 75

 

Oppositionsråd

Eva Sundin Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

 

Säkerhetssamordnare

Lars Amrén Tel. 0696-68 21 50


Kommunsekreterare/Handläggare Överförmyndarnämnden

Ingrid Larsson Tel. 0696-68 21 13

Kommunfullmäktige 2015-2018

Alla ledamöter i Kommunfullmäktige har mailadress: förnamn.efternamn@ragunda.se

Obs! Om å och ä finns i namnet skrivs det a istället och ö skrivs som o.

 

Ordinarie ledamöter

Jim Salomonsson (S), Hammarstrand Ordförande

Elisabet Yngström (S), Stugun Vice Ordförande

Sigvard Backlund C, Hammarstrand 2:e Vice Ordförande

Lennart Skoog (S), Stugun

Roger Östlund (S), Bispgården

Jan-Ove Johansson (S), Kompaniet

Gunilla Olsson (S), Österede

Dennis Fredriksson (S), Bispgården

Annica Eklund (S), Stugun

Anders Frimert (S), Stugun

Jenny Palmquist (S), Ammer

Maria Lilja (S), Stugun

Markus Lilliehöök (S), Näset

Linda Yngström (S), Stugun

Kjell Berg (S), Hammarstrand

Katarina Sahlin (S), Överammer

Annika Forsström Nordvall (C), Näsmoarna

Ingrid Alf (C), Stugun

Annika Näsström (C), Österede

Larz Danielsson (C), Pålgård

Marie Palmroth (AFR), Bispgården

Birgitta Orrebo (AfR), Utanede

Elisabeth Björklund (AfR), Bispgården

Sara Karlsson (AfR), Lien 

Eija Dibba (V), Pålgård

Sara Lindström (V), Borglunda

Vakant (SD)

 

Ersättare

Britt Danielsson (S), Hammarstrand

Vakant (S)

Vakant (S)

Eva Lindholm (S), Hammarstrand

Gudrun Wikén (S), Ammer

Lisbeth Borefors (S), Hammarstrand

Anita A Näsberg (S), Färsån

Lina Sahlin-Johansson (S), Stugun

Ulla Lindström (C), Stugun

Karl-Axel Andersson (C), Krokvåg

Birger Ajax (C), Ammer

Jan-Erik Westman (Afr), Bispgården

Anita Dorn (Afr),

Kunde ej utse (SD)

Alida Johansson (V)

Anna-Lisa Dahl (V)

Kommunstyrelsen 2015-2018

Tillika Arbetslöshetsnämnd, Civilförsvarsnämnd, Kristidsnämnd, Beredskapsnämnd och Krigshjälpsnämnd.

 

Ordinarie ledamöter

Jonas Andersson (S), Ordf, Hammarstrand
Lennart Skoog (S), Vice ordf, Stugun

Jenny Palmquist (S), Ammer

Jan-Ove Johansson (S), Kompaniet

Katarina Sahlin (S), Överammer

Gunilla Olsson (S), Östered

Annika Forsström-Nordvall, (C), Näsmoarna

Larz Danielsson (C), Pålgård

Eva Sundin (Afr), Bispgården

Elisabeth Björklund (AfR)
SolBritt Mattsson
(V)

 

Ersättare

Gudrun Wikén (S), Ammer

Kjell Berg (S), Hammarstrand

Dennis Fredriksson (S), Bispgården

Eva Lindholm (S), Hammarstrand

Maria Lilja (S), Stugun

Linda Yngström (S), Stugun
Lennart Dahlström (C),

Sigvard Backlund (C), Hammarstrand

Vakant (AfR)

Vakant (AfR)

Sara Lindström (V), Borglunda

Vakant (Afr)

Valnämnd 2015-2018

Ordinarie ledamöter

Jim Salomonsson (S), Ordf, Hammarstrand
Gunilla Olsson (S), 2:e vice ordf, Österede
Marie Palmroth (AfR)

Annika Näsström (C), ledamot, Bispgården

 

Ersättare

Lisbet Borefors (S)
Roger Östlund (S)
Annica Eklund (S), Stugun
Lennart Dahlström (C)
Elisabeth Björklund, (AfR)

Jan-Ove Johansson (S)

Överförmyndarnämnden 2015-2018

Ordinarie ledamöter

Annica Eklund (S), Ordförande Stugun
Roger Östlund (S), Vice ordf, Bispgården
Karl Borglund (C), Andre vice ordf, Trefoten
Markus Lilliehöök (S), Näset

Solbritt Mattsson (V)

 

Ersättare

Lina Johansson (S), Stugun

Kjell Grafström (S) Hammarstrand
Johan Palmquist (S), Ammer
Elisabeth Björklund (AfR)

Sven-Olov Färdig (C), Hammarstrand 

Bygg- och miljönämnden 2015-2018

Ordinarie ledamöter

Annica Eklund (S), ordf, Stugun

Roger Östlund (S), vice ordf, Bispgården

Karl Borglund (C), andre vice ordf, Trefoten

Markus Lilliehöök (S), Näset

Margareta Nordling, (AfR)

 

Ersättare

Lina Johansson (S), Stugun

Kjell Grafström (S), Hammarstrand

Johan Palmquist (S), Ammer

Margareta Forsberg (AfR), Bispgården

Sven-Olov Färdig (C), Hammarstrand 

Krisledningsnämnd

Ordinarie ledamöter

Jonas Andersson (S), Ordförande

Lennart Skoog (S), Vice ordförande
Jenny Palmquist (S)
Lennart Dahlström, (C)
Eva Sundin (AfR), 2:e vice ordförande

 

Ersättare

Jan-Ove Johansson (S)

Gudrun Wikén (S)

Eva Lindholm (S)
Larz Danielsson (C)
Elisabeth Björklund (AfR) 

Sociala utskottet

Lennart Skoog (S), Ordförande

Gunilla Olsson (S), Vice ordförande

Elisabeth Björklund (AfR), Andre vice ordförande

 

Ersättare:

Eva Lindholm (S), Hammarstrand

Gudrun Wikén (S), Ammer

Lars Danielsson (C), Pålgård 

Barn- och utbildningsutskottet

Jenny Palmquist (S), Ordförande

Katarina Sahlin (S), Vice ordförande

Lennart Dahlström (C), Andre vice ordförande

 

Ersättare:

Maria Lilja (S), Stugun

Gudrun Wikén (S), Ammer

Eva Sundin (AfR) 

Samhällsbyggnadsutskottet

Jan-Owe Johansson (S), Ordförande

Gudrun Wikén (S), Vice ordförande

Sigvard Backlund (C), Andre vice ordförande

 

Ersättare:

Gunilla Olsson (S), Bispgården

Dennis Fredriksson (S), Bispgården

Eva Sundin (AfR) 

Revision

Ordförande

Vidar Lind (C)

Mail: vidar.lind@ragunda.se
Tel. 0696-520 89
Mobil: 070-226 16 23

Vice ordförande

Maud Lindström (S)

Mail: maud.lindstrom@ragunda.se
Tel. 0695-220 50

Ledamöter

BrittInger Håkansson (S)

Mail: brittinger.hakansson-nilsson@ragunda.se

Mobil: 070-235 39 48

 

Berit Forsgård (S)

Mail: berit.forsgard@ragunda.se

Mobil: 070-217 91 74

 

Bo Bergström (AfR)

Mail: bo.bergstrom@ragunda.se

Mobil: 070-324 07 95 

Handikapp- och pensionärsråd Ragunda kommun

Ledamöter

Lennart Skoog (S), Stugun Ordförande

Gunilla Olsson (S), Bispgården

Annica Eklund (S), Stugun

Ersättare

Eva Lindholm (S), Hammarstrand

Gudrun Wikén (S), Ammer

Roger Östlund (S), Bispgården 

Förvaltningar och avdelningar

Förvaltningschefer

Kommunchef/chef kommunledningsförvaltningen

Håkan Littzell

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rolf Ivansen

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Maria Renvall-Mohlin

Förvaltningschef Stöd-och omsorgsförvaltningen

Elisabeth Carlander-Blom

Bygga, bo och miljö

Bygg- och miljökontoret

Expeditionen är öppen mån - tors. kl. 08.00 - 16.00
Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00.
Fredagar 08.00-15.00 med lunchstängt 12.00-13.00.

Telefontider för handläggarna: mån - fre kl. 08.00 - 09.30

Tid för personligt besök avtalas med respektive handläggare under telefontiden.

Fax: 0696 - 68 20 05
bygg.miljo@ragunda.se

 

Avdelningschef /Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Göran Hansson Tel. 0696-68 21 65

 

Expedition
Ann Natanaelsson Tel. 0696-68 21 62

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Patrik Larsson Tel. 0696-68 21 83

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Martin Ekman Tel. 0696-68 20 08

 

Byggnadsingenjör
Thor-Leif Svärdby Tel. 0696-68 21 63

 

Byggnadsingenjör

Andreas Sundelin Tel. 0696-68 20 09

 

Gis-Tekniker
Thomas Fryklund Tel. 0696-68 21 47 

Tekniska avdelningen

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Rolf Ivansen Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

 

Enhetschef Fastigheter

Nina Hansen Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Renhållning och VA

Va/Renhållningschef

Olav Elstad Tel. 0696-68 21 52
Mobil: 070-258 21 52

 

Verksamhetsansvarig VA

Kees Slinger Tel. 0696-68 21 57

Abonnentfrågor VA och Renhållning

Jenny Forslind Tel. 0696-68 21 54 

Ragunda Hyreshus

Hemsida: www.ragundahyreshus.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress: Centralgatan 15, 844 31 Hammarstrand

Öppettider Kundcenter varje vardag mellan 08.00 - 15.00 med lunchstängt mellan 12 - 13.


Bostadsservice

Kundcenter Tel. 0696-68 20 00

 

Felanmälan - Bostäder Ragunda hyreshus

Via Ragunda Hyreshus hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tel. 0696-68 20 00

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

 

Felanmälan kvällar/helger (obs endast AKUTA ärenden!)

SOS Alarm 063-51 19 42


Förvaltare

Nina Hansen Tel. 0696-68 20 00 

Energi och klimatrådgivning

Energi och klimatrådgivare

Moa Breivik Tel. 063-14 66 10

Mobil: 070-632 63 96

 

Postadress:

Moa Breivik

Region Jämtland/Härjedalen, Energikontoret

Box 654

831 27 Östersund

 

www.regionjh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.energirad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentrådgivning

Konsumentinformation i Jämtland och Härjedalen
Tel. 0642-448 02

Mån-fre kl. 09.00-14.00

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Besöksadress: Centralgatan 13-15, Hammarstrand

Telefonkontakt med tjänstemännen: 0696-68 20 00 (kundcenter, knappval 1) eller Ragundadalen turism tel. 0696-68 10 90

 

Funktionsmejl: naringsliv@ragunda.se

  

Enhetschef (inkl arbetsmarknadsfrågor)

Elin Dahlin

 

Turism- och näringslivsstrateger

PO Bengard 

Robert Falk 

  

Landsbygdsutvecklare

Anna-Märta Johansson

 

Projektledare Turism2030

Peter Ladan 

 

Ungdomscoach UVAS

Tove Asplund

 

Verksamhetsansvarig biblioteken

Eva Lund

Bredbandsfrågor

Lars Amrén Tel: 0696-68 20 00 (kundcenter)

 

Servanet

Mattias Strömkvist, platschef 060-658 56 04

Roger Zollner, säljare privat 060-658 55 16

Kent Björk, säljare företag 060-658 56 25

Omsorg och stöd

Förvaltningschef Omsorg och Stöd

Elisabeth Carlander-Blom Tel. 0696- 68 21 34

 

Chef Hälso- och sjukvård, Socialpsykiatri

Åsa Johannesson Tel. 0696-68 24 46

 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Annica Olsson Tel. 0696-68 21 27

 

Kontaktpersoner för anhörigstöd, bistånd och LSS-handläggning

Biståndshandläggare/LSS-handläggare samt avgiftshandläggare

Kundcenter 0696-68 20 00


Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Rehabassistent

Tel. Ragunda kommuns Kundcenter: 0696-68 20 00


Bispgården

Nipängen, Bispgården, Besöksadress: Ängsvägen 4, 844 41 Bispgården

Fax: 0696-68 12 34

Enhetschef

Anders Åräng Tel. 0696-68 12 26

Sjuksköterskor

Tel. 0696-68 12 27

Tel. 0696-68 12 28

 

Stugun

Bergegården, Stugun. Besöksadress: Åtevägen 2, 844 51 Stugun

Fax: 0695-103 09

Enhetschef Bergegården/Hemtjänsten Stugun

Emelie Stenberg Tel. 0695-76 10 40

Distriktssköterska

Tel. 0695-76 10 38

Distriktssköterska Hemtjänst

Tel. 0695-76 10 42

Hammarstrand

Nyviksvägen 10, Besöksadress: Nyviksvägen 10 A-D, 844 32 Hammarstrand

Enhetschef Anna-Lena Fahlén Tel: 0696-68 20 13

Ansvarig sjuksköterska plan 1 Tel: 0696-68 20 51

Ansvarig sjuksköterska, plan 2 Tel : 0696-68 20 14

 

Hemtjänsten Hammarstrand/Bispgården/Korttidsavdelningen Eken

Enhetschef Ann-Marie Åsander Tel 0696-68 20 56

Sjuksköterska Eken Tel. 0696-68 20 61

Distriktssköterskor

Tel. 0696-68 20 15

Tel. 0696-68 20 16 

Vik. område Bispgården Tel. 0696-68 12 29

Individ-och familjeomsorgen

Postadress:

Ragunda Kommun /Individ- och familjeomsorgen

Box 150

844 21 Hammarstrand

Besöksadress: Centralgatan 15, Hammarstrand

 

E-postadress: ifo@ragunda.se

Socialsekreterare

Telefontid: måndag-fredag 8.30-9.30

Telefon Ragunda kommuns Kundcenter: 0696-68 20 00

Fax: 0696-108 26

 

Mottagningens telefontider är:

Måndag, onsdag-fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00

Tisdag 09.00-12.00

IFO-chef

Gun Valli

Biträdande: Peter Berglund

Invandring och integration

Integrationsservice/HVB-hem

Tel. via Kundcenter 0696-68 20 00

Fax 0696-10105

 

Besöksadress: Hemvägen 5, Hammarstrand

Epost: integration@ragunda.se

hvbragunda@ragunda.se


Eva Blomkvist, integrationschef

eva.blomkvist@ragunda.se

 

Elisabeth Johnson, integrationssamordnare

elisabeth.johnson@ragunda.se

 

Johan Högberg, integrationssamordnare

johan.hogberg@ragunda.se

 

Lena Sirkka, frivilligsamordnare

lena.sirkka@ragunda.se

 

Tryggwe Eriksson, integrationsvägledare

tryggwe.eriksson@ragunda.se 

Alkoholhandläggare

Handläggare

Katja Eliasson Tel. 0696-68 20 00

Kostenheten

Elisabeth Norman-Edlund Tel. 0696-68 20 00

Utbildning och Förskola

Förvaltningschef Barn- och utbildnig

Maria Renvall-Mohlin Tel.​ 0696-68 21 72

 

Förskolan

Förskolechef

Lie Östborg Tel. 0695-76 10 33

 

Förskoleadministratör Ragunda Kommun

Helén Hansson Tel. 0695-76 10 01

 

Biträdande Förskolechef

Stina Wahlén tel. 0696-68 20 18 (föräldraledig under 2017) Johana Valenzuela vik.

 

Skolbackens Förskola, Hammarstrand

Avdelning Luvan och Tuvan

Tel. 070-650 46 72

 

Himlavalvets Förskola, Hammarstrand

Avdelning Kometen (1-2 år) Tel. 0696-68 21 05

Avdelning Månen (3 år) Tel. 070-236 59 20

Avdelning Stjärnan (4 år) Tel. 070-292 07 59

Avdelning Solen (5 år) Tel. 070-310 57 12

Avdelning Karlavagnen (1-2 år) (Tegelbruksvgen 34, Hammarstrand) Tel. 072-518 90 33

 

 

Förskolan Bispgården

Avdelning Fröna Tel. 072-531 70 19

Avdelning Prästkragen Tel. 072-225 64 61

Avdelning Tulpanen Tel. 070 212 94 46 

 

 

Humlans Förskola, Stugun

Avdelning Blåsippan och Vitsippan Tel. 0695- 76 10 32

Avdelning Mosippan Tel. 0695-76 10 50

Avdelning Gulsippan Tel.070-340 90 74

 

Åtegårdens Föräldrakooperativ

Tel. 0695-104 97

 

Smultronets Förskola, Överammer

Tel. 0696-220 38

 

Grundskolan

Anders Olof-skolan, Hammarstrand

Besöksadress: Centralgatan 55, 844 31 Hammarstrand

 

Skolexpedition

Anders Olof-skolan, Kullstaskolan och Järåskolan

Ida Borglund Tel. 0696-68 22 01​ (föräldraledig) vik. Beatrice Eriksson

 

Rektor Anders Olof-skolan och Kullstaskolan

Anna Schönning Tel. 0696-68 22 02

 

Arbetslag 4-6 Anders Olofskolan

Tel. 0696-68 21 33

 

Arbetslag 7-9 Anders Olof-skolan

Tel. 0696-68 22 20

 

Kullstaskolan, Hammarstrand

Besöksadress: Idrottvägen 10, 844 31 Hammarstrand

 

Skolexpedition

Ida Borglund Tel. 0696-68 22 01​ (föräldraledig) vik. Beatrice Eriksson


Fritids Kullstaskolan

Tel. 0696-68 20 74​

Mobil 070-280 15 30

 

Arbetslag F-3

Tel. 0696-68 20 26

 

Järåskolan, Bispgården

Besöksadress: Skolvägen 10, 844 41 Bispgården

Rektor Järåskolan

Magnus Sundin Tel. 0696- 68 20 39

 

Lärarrum Järåskolan

Tel. 0696-68 12 18

 

Hansåkerskolan, Stugun

Besöksadress: Gjurdsväg 6

 

Skolexpedition

Helén Hansson Tel. 0695-76 10 01

 

Rektor Hansåkerskolan

Malin Rimmö Tel.0695-76 10 02

 

Arbetslag 6-9 Hansåkerskolan

Tel. 0695-76 10 10

 

Arbetslag F-5 Hansåkerskolan

Tel. 0695-76 10 25 (Personalrum F-3)

Tel. 0695-76 10 22 (Personalrum 4-5)

Tel. 0695-76 10 26, 070-292 17 67 (Fritids)

Kulturskolan Ragunda kommun

Personalansvarig och musikpedagog

Inger Runsten Tel. 0696-68 21 96
Mobil: 073-025 38 36 

Elevhälsa

Skolsköterska (Anders Olof-skolan, Järåskolan, Anders-Olof skolan)
Barbro Amrén Tel. 0696-68 21 92
Mobil: 072-218 24 24

 

Skolsköterska (Hansåkerskolan, Kullstaskolan, Anders-Olof skolan)
Agneta Josefsson Tel. 0695-76 10 35
Mobil: 070-598 10 21

 

Skolläkare
Kontakt ges via skolsköterskan.

 

Specialpedagog med inriktning mot tal (Förskolan, Järåskolan, Kullstaskolan, Hansåkerskolan)
Anette Tjärnqvist Mobil: 072-560 72 02

 

Specialpedagog/Speciallärare

(Hansåkerskolan, Anders-Olof skolan)

Berit Eriksson Tel. 0696-68 22 16
Mobil: 070-668 22 16

 

Specialpedagog/Speciallärare (Hansåkerskolan, Anders-Olofs kolan, Dungen)

Carina Robrandt Tel. 0695-76 10 08
Mobil: 070-310 21 15

 

Skolkurator/socionom (Hansåkerskolan, Anders- Olofskolan, Kullstaskolan, Järåskolan)
Kristina Ivansen Tel. 0696-68 24 43
Mobil: 070-515 77 75

Skolpsykolog nås via skolkurator

Familjecentralen

Förskollärare

Margaretha Leandersson Tel. 070-603 09 50 

Ekonomiavdelningen

Besöksadress: Centralgatan 15, 840 70 Hammarstrand

Ekonomichef

Jenny Kriström 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Överförmyndaren

Ingrid Larsson 0696-68 20 00 (Kundcenter)

ofn@ragunda.se 

Uppdaterad 2018-02-05 av Niclas Jarlås

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

840 70 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452