Bygga, bo och miljö - Vanliga frågor och svar

Här ittar du svar på de vanligaste frågor som Kundcenter får om tex. renhållning, vatten, avlopp, bygglov och miljö.

Hur ansöker och anmäler man om bygglov?

Svar:

För ny-, om- och tillbyggnad skall följande handlingar inges till Bygg- och miljönämnden för prövning:

  • Ansökan >>länk till annan webbplats
  • Ritningar i skala 1:100 (1cm = 1m) samtliga fasader, planer, sektion. Se exempellänk till annan webbplats
  • Uppmätningsritning i skala 1:100 Befintlig byggnad, endast vid om- och tillbyggnad.
  • Situationsplan i skala 1:500 (1cm = 5m). Se exempellänk till annan webbplats

OBS! Samtliga sidor av blanketterna måste skickas in för att ansökan ska godtas.

Behöver jag bygglov?

Svar: Bygglov krävs för att

  • Bygga en ny byggnad
  • Göra en tillbyggnad om det handlar om åtgärder som ökar en byggnads volym oavsett vilken riktning det sker — uppåt, nedåt eller åt sidan.
    Att till exempel gräva en källare, inreda någon ytterligare bostad eller lokal, anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar) kräver också bygglov.

 

Det finns undantag från kravet på bygglov, exempelvis friggebodar, mindre byggnader med mera utanför samlad bebyggelse. För tillfällig användning av mark eller byggnad kan i vissa fall lämnas "bygglov för tillfällig åtgärd".

 

När det gäller ombyggnation ska dessa utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag betraktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Behöver jag ansöka om rivningslov?

Svar: Du kan i vissa fall behöva antingen ansöka om rivningslov eller skicka in rivningsanmälan till kommunen om du planerar en rivning. För mer information klicka här

Vem ansöker om ägarbyte för vatten- och/eller avfallsabonemang vid flytt?

Svar: När du flyttar måste du anmäla att det sker ett ägarbyte så att ditt vatten- och/eller avfallsabonnemang skrivs över på den nya ägaren. Det är säljarens ansvar att Ragunda kommun blir informerade om att ägarbyte sker så att den nya ägaren kan faktureras.

Fyll i blanketten för ägarbyte och skicka eller maila in den till oss på Va/Renhållningskontoret.

Box 150, 844 21 Hammarstrand, ragunda.kommun@ragunda.se

Hur kan jag ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

Svar: För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en anmälan. Du kan göra en anmälan direkt via webben eller ladda ner en blankett som du fyller i och skickar in. Blankett anslutning>>länk till annan webbplats

 

Mer information här

Vem ska jag vända mig till om jag vill ta vattenprover på min egen brunn?

Svar: För provtagning av vatten hänvisas till Alcontrol >>länk till annan webbplats Ring gärna Ragunda  kommuns kundcenter för rådgivning. Det är inte alltid provtagning är första åtgärd som behövs om man misstänker att man har ett dåligt vatten. Istället kanske något behöver göras på brunnen.

Hur ofta provtas det kommunala dricksvattnet?

Svar: Det kommunala dricksvattnet provtas varje månad för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Prover tas på utgående vatten från vattenverket och på ledningsnätet. Vattnet analyseras av ackrediterat laboratorium.

 

Samtliga vattenverk i Ragunda är utrustade med automatiskt larm. Det finns personal i beredskap dygnet runt för att åtgärda eventuella fel på våra vattenverk.

Svar

Jag ska installera en tvättmaskin/diskmaskin. Vilken hårdhet har mitt vatten?

Svar: Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju mer kalcium och/eller magnesium, ju hårdare vatten. För information om vattnet är hos dig finns det här

 

Hårt vatten innebär bl a att större doser tvättmedel behövs och att ytfällningar kan orsaka problem med disk- och tvättmaskiner. Hårt vatten ökar även korrosionen på vattenledningar. För att minska vattnets hårdhet kan så kallade avhärdningsfilter användas.

Mjukt vatten löser upp betong och cement, och risken för korrosionsskador på metall ökar, t ex rostar varmvattenberedare sönder fortare och vattenledningar kan skadas.

 

Uppdaterad 2018-07-02 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster