Arbetsmarknadsfrågor

Arbetsmarknadsfrågor är när kommunen arbetar för att stödja människor till arbete eller till studier, praktik eller till annan åtgärd för att närma sig arbetsmarknaden. Lyckad matchning av person till jobb är en vinst för både individen, för arbetsgivaren och för kommunen.  Ragunda kommun är kommunens största arbetsgivare och har utöver det ansvar för dem som lever och vistas i kommunen, vilket gör att vi är angelägna om att stödja människor i att hitta och behålla arbete i kommunen.

Vad gör vi?

Arbetsmarknadsfrågorna genomförs framför allt via enheten för Arbetsmarknad och integration (AMI) och är bland annat att:

  • vara Arbetsförmedlingens kontakt in i kommunen.
  • stödja dem som står långt ifrån arbetsmarknaden; arbetslösa, långtidssjukskrivna, ungdomar med ingen eller liten arbetslivserfarenhet och människor med utländsk härkomst.
  • matcha och placera arbetsföra personer på platser i kommunal verksamhet.
  • stödja och vägleda privata arbetsgivare i arbetsmarknadsfrågor.
  • bevaka projektansökningar och möjligheter till externa bidrag inom området.
  • vara en länk mellan kommunen och Jämtland gymnasium (JGY)/Jämtlands vux.
  • matcha kompetensförsörjningsbehov hos arbetsgivare mot potentiell ny arbetskraft, alltså personerna utan arbete.
  • arbete med det kommunala aktivitetsansvaret (kaa) för ungdomar som inte går gymnasiet - läs mer under "för ungdomar - KAA".
  • feriejobb (sommarjobb) för ungdomar i kommunala verksamheter och hos vissa föreningar.
  • särskilt stöd till vissa grupper eller individer inom ramen för olika projekt.

 

Vem kan få hjälp?

Kommunens arbetsmarknadsarbete styrs framför allt utifrån prioriteringar hos främst Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Är du eller någon du känner intresserad av våra insatser kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på IFO (socialtjänsten).  


Uppdaterad