KAA

KAA är en förkortning för Kommunala aktivitetsansvaret och är ett lagstadgat uppdrag där kommunen arbetar för att du mellan 16-19 år som inte går gymnasiet ska kunna få extra stöd och hjälp till sysselsättning och vägledning. Vi jobbar för att bryta isolering och utanförskap, stärka självkänsla, motivera och stödja till arbete, studier, praktik eller annan sysselsättning.

Vi vet att ungas väg in på arbetsmarknaden är tuff, att arbetena är få och kraven höga och att många unga mår dåligt. Kanske vet du inte vad du vill jobba med eller hur man kommer dit.

Vi kan bland annat träffas enskilt och kartlägga just din situation och vad du behöver, och vara ett stöd i att komma dit och/eller så kan du få möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter som kommunen anordnar.

Det stora målet med KAA är alltid studier i någon form men kanske är du inte redo att gå in i studier just här och nu och då tittar vi tillsammans på andra alternativ.

Vi finns på Facebook under benämningen AMI Ragunda! AMI är förkortning på vår arbetsmarknads- och integrationsenhet som bland annat jobbar med KAA.

Länk till facebooksidan här>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (eller sök efter Ami Ragunda)

Allt deltagande är gratis så välkommen att höra av dig via kaa@ragunda.se eller till kundcenter om du har frågor, vill delta eller känner någon som är i behov av stöd!

Vi samverkar med bland andra Arbetsförmedlingen, socialtjänsten (IFO) och Jämtlands Gymnasium/vuxenutbildning.

Uppdaterad