Arbetsmarknad och Integration

Enheten för Arbetsmarknad och Integration (AMI) jobbar på olika sätt för att finnas där för den som behöver lite extra stöd, hjälp och motivation för att hitta sin plats i samhället och/eller i arbetslivet.

Individer kommer till AMI via framför allt kommunens socialtjänst (IFO) eller Arbetsförmedlingen.

När en person kommer till AMI börjar vi med en kartläggning för att se om det finns någon aktivitet att erbjuda.

Aktiviteter kan bland annat vara:

 • föreläsningar,
 • individuellt stöd och coachning,
 • gruppaktiviteter,
 • praktik,
 • arbetsträning,
 • anställning med stöd från Arbetsförmedlingen.

När en person sedan har aktivitet vid AMI görs uppföljningar tillsammans med personal från AMI och berörda handläggare på andra myndigheter som personen har kontakt med.

Kommunens AMI-enhet har dels uppdrag som politiken lokalt belsutat att vi ska arbeta med, dels lagstadgade uppdrag:

 • Att stödja ungdomar mellan 16-19 år som inte går gymnasiet, läs mer under "för ungdomar" här>> eller via länk till vänster på sidan. Uppdraget kallas Kommunala aktivitetsansvaret (kaa).
 • Kommunalt flyktingmottande.

Kontaktuppgifter till oss alla hittar du via länken här>> under Förvaltningar och avdelningar.

Projekt:

Arbetsmarknad och integration är inblandade i flera olika projekt. Bland annat:

 • Föräldrarstöd
 • Tidiga insatser i integration (TIA)
 • Samcoach

Synpunkter, klagomål och frågor

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas av ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalitet. Det är viktigt för oss att få in synpunkter på den verksamhet som vi bedriver. Lämna gärna dina synpunkter här.


Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad