KAA

KAA är en förkortning för Kommunala aktivitetsansvaret och det är ett lagstadgat uppdrag där kommunen arbetar för att du mellan 16-19 år som inte går gymnasiet ska kunna få extra stöd och hjälp.

Det stora målet med KAA är alltid studier i någon form men kanske är du inte redo att gå in i studier just här och nu och då tittar vi tillsammans på andra alternativ. Vi kan bland annat träffa dig enskilt och kartlägga just din situation och vad du behöver. GÄrna redan innan du skrivs ut från skolan. Vi kan också vara ett stöd i att hitta en praktikplats eller också kan du få möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter som kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI) anordnar.

 

AMI jobbar uppsökande för att få kontakt med dig som inte går på gymnasiet.

 

Allt deltagande är gratis så välkommen att höra av dig på e-postadressen kaa@ragunda.se om du har frågor, vill delta eller känner någon som är i behov av stöd!

 

Vi finns också på Facebook under benämningen AMI UVAS Ragunda. ! AMI är förkortning på vår arbetsmarknads- och integrationsenhet som bland annat jobbar med KAA. UVAS betyder "unga som varken arbetar eller studerar".

Länk till facebooksidan här>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (eller sök efter Uvas Ragunda)


Vi samverkar med bland andra Arbetsförmedlingen, socialtjänsten (IFO) och Jämtlands Gymnasium/vuxenutbildning.

Uppdaterad