Ny i Sverige

Ragunda kommun tar emot flyktingar. Det finns lagstiftning och en fördelning från Länsstyrelsen över hur många kommunen ska ta emot och för vilket arbete som ska göras. Ett lyckat flyktingmottagande gör att kommunens befolkningsminskning kan avstanna och att framtida arbetskraftsbehov kan tillgodoses, samt bidrar till mångfald i kommunen.

Kommunen har en integrationsstrategi och det är ett steg att nå Ragunda kommuns övergripande mål att vara en attraktiv plats för boende, arbete och fritid för alla människor, oavsett ursprung.

 

Ett attraktivt samhälle är tolerant och inkluderande och mångkultur är en del av dess dynamik. En framgångsrik integration bidrar till att göra kommunen attraktiv och främjar såväl inflyttning som stävjar utflyttning.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad