Nyanlända på arbetsmarknaden

Personer mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd i Sverige som antingen flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller som anhörig till någon av föregående blir via Arbetsförmedlingen anvisad till ett etableringsprogram. Etableringsprogrammet är en arbetsmarknadsåtgärd som syftar till att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Lokalt samarbetar kommunen med Arbetsförmedlingen för att matcha nyanlända individer med lämpliga arbetsplatser. Här är det viktigt att individens kunskap, kompetens och erfarenhet uppmärksammas och tas tillvara. Många nyanlända har arbetslivserfarenhet och vill arbeta och vara med och bidra.

Första steget mot en anställning är i de flesta fall att lära sig svenska. I Ragunda kommun erbjuds undervisning i svenska för invandrare (SFI) av Jämtlands Gymnasium (JGY). 

Uppdaterad