Nyanländ på arbetsmarknaden

Region Jämtland/Härjedalen har tillsammans med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket tagit fram en regional överenskommelse gällande etableringsinsatser för nyanlända. Det övergripande målet är att nyanlända genom att lära sig svenska, komma i arbete eller reguljär utbildning så snart som möjligt ska klara sin egen försörjning.

Läs den regionala överenskommelsen härlänk till annan webbplats.

 

Personer mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd i Sverige som antingen flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller som anhörig till någon av föregående blir via Arbetsförmedlingen anvisad till ett etableringsprogram. Etableringsprogrammet är en arbetsmarknadsåtgärd som syftar till att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Mer information om etableringsprogrammet hittar du härlänk till annan webbplats

 

Lokalt samarbetar kommunen med Arbetsförmedlingen för att matcha nyanlända med lämpliga arbetsplatser. Här är det viktigt att individens kunskap, kompetens och erfarenhet uppmärksammas och tas tillvara. Många nyanlända har en gedigen arbetslivserfarenhet och är angelägna om att så snart som möjligt komma ut på den svenska arbetsmarknaden.

Första steget mot en anställning är i de flesta fall att lära sig svenska. I Ragunda kommun erbjuds undervisning i svenska för invandrare (SFI) av Jämtlands Gymnasium (JGY). 


Läs mer om arbetsmarknadsfrågor här>>länk till annan webbplats

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2019-09-23 av Johan Roos Högberg

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster