Vad gör kommunen?

I och med att en person beviljas uppehållstillstånd avslutas Migrationsverkets ansvar för personens boende och försörjning. Det blir istället bosättningskommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen tar över för att lotsa personen vidare. I Ragunda kommun är det enheten för Arbetsmarknad och Integration som ansvarar för kommunens del av detta arbete.

En kommun som tar emot en nyanländ person får ersättning från Migrationsverket med uppdrag att ombesörja dess etablering. Den som nyss kommit till Sverige behöver välkomnas och få hjälp att ordna bostad och uppehälle. Personen behöver lära sig språket och informeras om de rättigheter och skyldigheter som följer av att bo här.


Syftet med det ekonomiska stöd som Migrationsverket betalar ut är att kommunen ska kunna tillhandahålla:

 • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
 • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
 • utbildning i svenska för invandrare (SFI)länk till annan webbplats
 • samhällsorientering
 • tolk
 • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
 • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration

Läs mer om Migrationsverkets ersättning härlänk till annan webbplats.


Vi erbjuder tolkstöd och vägleder i kontakten med exempelvis myndigheter, bankväsende, hälsocentral, skola och barnomsorg. Vi arbetar samtidigt med att lyfta och samordna integrationsfrågor internt inom den kommunala verksamheten och främjar ideella initiativ i civilsamhället. På enheten arbetar vi även med arbetsmarknadsfrågorlänk till annan webbplats.


Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för de förberedande etableringsinsatser som riktas till nyanlända i kommunen. Arbetsförmedlingen upprättar individuella etableringsplaner där SFI, praktik, yrkesutbildning och instegsjobb ingår. Tillsammans med kommunens planerande, vägledande och arbetsförberedande insatser skapar detta förutsättningar för att den som är nyanländ så snart som möjligt ska lära känna det svenska samhället och vår kommun samt rustas för en varaktig sysselsättning.


Vi vill vara en motiverande knytpunkt för alla som vill engagera sig och bidra till att Ragunda blir en föregångskommun i det nationella integrationsarbetet. Har du, din förening eller ditt företag idéer kring detta är du välkommen att kontakta oss.


Du hittar våra kontaktuppgifter härlänk till annan webbplats. Du kan även kontakta kundcenter på 0696 - 68 20 00 eller maila oss på integration@ragunda.se.

 

Samhällsorientering

Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmar samhällsorientering. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv.

Samhällsorienteringen har åtta huvudområden:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige


I Ragunda kommun bedrivs Samhällsorienteringen av Jämtlands Gymnasiumlänk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2019-09-23 av Johan Roos Högberg

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster