Vem är nyanländ?

Nyanländ kallas en person som har fått uppehållstillstånd och bosatt sig i en svensk kommun. Det kan handla om en flykting som på egen hand kommit till Sverige och fått sin asylprövning här. Det kan också vara en person som blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att beviljas uppehållstillstånd i Sverige enligt den flyktingkvot som regeringen antagit. Det kan också vara en person som beviljats uppehållstillstånd genom familjeanknytning till någon som redan är bosatt i Sverige.

Vem är asylsökande?

Asylsökande kallas en person som på egen hand tagit sig till Sverige och begärt skydd men ännu inte fått sin ansökan prövad av Migrationsverket. Under handläggningstiden erbjuds den sökande plats på ett asylboende som Migrationsverket ansvarar för. Denna verksamhet kan bedrivas av antingen Migrationsverket eller en entreprenör som Migrationsverket upphandlat.

Under tiden som asylsökande får personen en dagersättning av Migrationsverket. Ensamkommande flyktingbarn är också asylsökande men bor på särskilda stödboenden där de tilldelas en god man som förmyndare.

Ragunda kommun har ingen möjlighet att påverka Migrationsverkets beslut vare sig det gäller asylärenden eller var asylsökande placeras. Migrationsverket avslutade under våren 2019 samtliga boenden i länet.

På Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om asylreglerna.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad