Företagsstöd och finansiering

Ragunda kommun ligger i ett politiskt prioriterat område för statliga företagsstöd. Kommunen har inga egna medel till företagsstöd men hjälper gärna företag att söka statliga stöd på Region Jämtland Härjedalen. Vi kan även hjälpa till med kontakter med andra finansieringsalternativ än banker.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad