Företagsstöd

Står du inför utveckling av din verksamhet i ditt företagande eller i utvecklingsprojekt?

Här nedan hittar du några av de vanligaste finansieringsformerna


Region Jämtland Härjedalen hanterar följande stöd:

  • De regionalpolitiska företagsstöden, det vill säga regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd.
  • Sådd- och innovationsfinansiering.
  • Kanalisationsstöd.
  • Servicebidrag och hemsändningsbidrag inom kommersiell service.


Länsstyrelsen Jämtlands län hanterar följande stöd:

  • Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet till lantbruks- och andra landsbygdsföretag.
  • Projektstöd inom landsbygdsprogrammet inklusive investeringar inom kommersiell service.
  • Projekt- och företagsstöd inom Havs- och Fiskeriprogrammet.
  • Interreg Sverige-Norge 2014-2020.
  • Bygdemedel.


Utöver detta finns även andra stöd med specialinriktning på lantbruk, natur, kultur och miljö som fortsatt hanteras av Länsstyrelsen i Jämtlands län.


ESF-rådet

EU ger genom Socialfonden möjlighet för företag att söka finansiering för att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap.

 

Näringslivsfonden

Ragunda kommun avsätter en del av regleringsmedlen/bygdemedlen till det vi kallar Näringslivsfonden. Varje år avsätts ca 400 000 kronor.  
Näringslivsfonden i Ragunda kommun är medel som kan sökas för näringslivsbefrämjande åtgärder som gynnar bygden i en vidare bemärkelse. Ragunda kommun bereder ärendena och Länsstyrelsen fattar det formella beslutet.Uppdaterad