Kreditgarantier

När du som långivare möter företagare som är på väg att starta ett nytt företag eller utveckla ett befintligt företag och söker finansiering där krav om borgen ställs, så kan en kreditgaranti hjälpa till.

Garantia

Garantia blir ett stöd i samband med finansiering av företags kapitalbehov som företagslån, checkkredit, förvärvskredit, avbetalningsköp eller leasing. Vi hjälper företagaren att bli en starkare part i kontakten med banken och andra långivare när denne behöver förstärka sin personliga borgen och minska sitt personliga risktagande.

Mikroborgen och Borgen

Nu kan du ansöka digitalt och följa dina ärenden på Garantia - vi gör det enklare och smidigare för dig som företagare

På väg att starta ett nytt företag eller på väg att utveckla ett befintligt företag? Har du stött på krav om personlig borgen i samband med en finansieringslösning? Det är då vi blir din resurs. Garantia hjälper dig att bli en starkare part i kontakten med banken och andra kreditgivare när du vill minska din personliga borgen och ditt personliga risktagande.

Garantia blir ett stöd i samband med finansiering av ditt företags kapitalbehov som företagslån, checkkredit, förvärvskredit, avbetalningsköp eller leasing. Våra borgenstjänster till våra medlemmar kan också betyda den kompletterande och avgörande säkerheten för att banken/finansinstitutet skall bevilja din finansieringsförfrågan.

Borgen och Mikroborgen är två olika borgenstjänster anpassade efter storlek på finansieringsbehovet. Det betyder en tryggare, enklare och expansivare framtid för dig som företagare.

Uppdaterad