Landsbygdsutveckling i Strömsund och Ragunda kommuner

LEADER 3sam 2.0 fortsätter sitt arbete.

Kontakta det lokala Leaderkontoret via länken nedan om du har en idé som du tror kan vara aktuell att genomföra som projekt.


Uppdaterad