Projektstöd

EU-stöd

Här hittar du en överblick över de EU-program som är aktuella och länkar till de förvaltande myndigheterna.

Landsbygdsprogrammet
Programmet förvaltas av länsstyrelsen i Jämtland. Syftet är att öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen i landsbygdsområden genom att ge stöd till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.  Pengarna är avsedda för både företagsstöd och för projektstöd. En metod för att fördela pengarna från landsbygdsprogrammet med lokalt inflytande kallas LEADER Länk till annan webbplats.
Ragunda och Strömsunds kommun utgör leaderområdet 3sam. 3sam kan ge stöd till landsbygdsprojekt som utvecklar entreprenörskap och samverkan, utvecklingskraften hos ideella föreningar eller jordbruk och miljö. Besluten fattas av en lokal grupp med representanter från offentlig, privat och ideell sektor.

 

EUs Fonder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En guide till EU program i sverige


Nationella socialfondsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socialfondsprogrammet förvaltas av ESF-rådet i mellersta norrland och ska stärka regional konkurrenskraft och sysselsättning genom kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Projekt med stöd från ESF kan antingen rikta sig till människor med en anställning eller till de som står långt ifrån arbetsmarknaden.


Regionala strukturfondsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Strukturfonden förvaltas av Tillväxtverket. Det övergripande målet med programmet är att skapa hållbar konkurrenskraft, förnyelseförmåga och attraktivitet för fler jobb, fler företag och mer dynamiska arbetsmarknadsregioner.


Nordens gröna bälte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interregområdet Nordens gröna bälte sköts av länsstyrelsen i Jämtland. Interreg främjar gränsöverskridande ekonomiska, sociala och miljörelaterade verksamheter för att uppnå regional konkurrenskraft, sysselsättning och attraktiv livsmiljö.  


Norra periferiprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Programmet prioriterar projekt som främjar innovation och konkurrenskraft i perifera områden, och hållbar utveckling av natur- och samhällsresurser. Programmet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbotten.


Europeiska Fiskerifonden Länk till annan webbplats.
Fonden hanteras av Fiskeriverket och ska förbättra driftsstruktur, konkurrenskraft och utveckling av ekonomiskt livskraftiga företag inom fiskerinäringen.


Relaterade länkar
Uppdaterad