Riskkapital och villkorslån


ALMI Lån
Till Almi kan du vända dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering och erbjuder flera finansieringsformer:

  • Förstudiemedel — Förstudiemedel för att verifiera innovativa idéer i projektfasen.
  • Företagslån — Lån för företag med upp till 250 anställda.
  • Mikrolån — För företag med mindre kapitalbehov.
  • Innovationslån — För utveckling av innovationsprojekt.
  • Exportfinansiering — För företag med exportsatsningar.
  • Tillväxtlån — För innovativa små och medelstora företag.

ALMI Invest
Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag kan man investera i de flesta branscher.

Inlandsinnovation
Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag. Man verkar för att öka tillväxtpotentialen och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Den totala finansieringsramen är 2 miljarder kronor. Med sin finansiella styrka och samlade erfarenhet kan man vara en aktiv och stabil partner för såväl investerare som företag i regionen.

MITTKAPITAL
MITTKAPITAL är ett investmentbolag vars huvudsakliga verksamhet är ett EU projekt för investeringar i Jämtlands och Västernorrlands län med ett kapital om 180 miljoner kronor som investerar i hållbar tillväxt

Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag.

Saminvest

Saminvests insatser ska bidra till att utveckla och förnya näringslivet i Sverige.

Saminvest investerar i privat förvaltade venture capital-fonder och arbetar aktivt för etableringen av nya förvaltarteam.

Uppdaterad