Näringslivsråd

Ragunda kommun har tagit beslut om att återinföra Näringslivsrådet.

Bakgrund

I program och planer för näringsliv och utveckling finns ett delmål – En utvecklad kontakt mellan kommun och näringsliv.

För att stärka företagsklimatet i kommunen behövs en nära och utvecklad kontakt mellan kommun och näringsliv. Dels i form av en myndighetsutövning som är transparent, smidig och förtroendeskapande. Och dels en dialog där företagen har möjlighet att säga till kommunen vad de vill ha vår hjälp med på kort och lång sikt.

Företagsdialogen hjälper Ragunda kommun att fokusera i näringslivsfrågor.

En aktivitet för att jobba med att uppfylla detta delmål är att starta upp ett Näringslivsråd. Förslag på reglemente för uppstart av Näringslivsråd har beslutats.

Reglemente för Näringslivsrådet finns på sidan för kommunens föreskrifter.

Mål och Syfte med Näringslivsrådet

Syftet med Näringslivsrådet är

  • Vara rådgivande till kommunen i frågor kring näringslivsutveckling.
  • Ha en beredande funktion i frågor kring näringslivsutveckling.
  • Vara ett dialogforum för ökad samverkan mellan näringslivet och kommunen.
  • Driva näringslivsfrämjande frågor, viktiga för både näringslivet och kommunen.
  • Arbeta strategiskt och långsiktiga

Målsättningar för rådets arbete ska vara dynamiska och föränderliga och stå i relation till omvärldens utveckling och de lokala behov och förutsättningar som identifieras.

  • En ökad stolthet och attraktion för kommunen som en plats att bo, leva och verka i.
  • En ökad förståelse för varandras möjligheter, förutsättningar och utmaningar
  • En utvecklad god och nära dialog mellan kommunen och näringslivet

Möten 2023

18 april klockan 12-17 Stugun Tema: översiktsplan

19 september klockan 12-17 Bispgården

12 december klockan 12-17 Hammarstrand

Mötesanteckningar

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad