Handlingsplan "Stärka vårt företagsklimat"

I handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, samt anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet och hur finansiering sker.

Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls.

Handlingsplan för delmål – En utvecklad kontakt mellan kommun och näringsliv

Genomför den SKR-ledda utbildningen "Förenkla - helt enkelt."

Ansvarig: Kommunledning, Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2022

Finansiering: 260tkr

Arbeta fram en dialogstruktur tillsammans med näringslivsföreträdare.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: 30tkr

Handlingsplan för delmål - En tät kontakt med regionala näringsfrämjande aktörer

Upprätthåll löpande och tät kontakt med regionala näringslivsfrämjande aktörer.

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: 50tkr

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad