Handlingsplan "Underlätta expansion och etablering"

I handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, samt anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet och hur finansiering sker.

Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls.

Handlingsplan för delmål – En god beredskap för expansion och etablering

Uppdatera översiktsplanen

Ansvarig: samhälsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021-2023

Finansiering: 1mkr

Säkerställ god planberedskap för expansion och etablering i strategiska lägen.

Ansvarig: Samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande:

Finansiering:

Handlingsplan för delmål - Ett strategiskt grepp om hållbar energi

Ta fram en kommunal vindkraftstrategi

Ansvarig: Kommunstyrelsen

Tid för genomförande: hösten 2021

Finansiering: ingår i översiktsplanearbetet

Gör fler företag sökbara som leverantörer till vindkraft

Ansvarig: Utvecklingsenheten

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: 10tkr

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad