Anmälan försäljning av tobaksvaror

Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten.

Avgift

Kommunen får ta ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen.

Avgiften gäller ej för dem som betalar tillsynsavgift enligt alkohollagen.

Åldersgräns

För att få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som skall förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande.

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen.

Tillsynen kommer huvudsakligen att inrikta sig på information och rådgivning. Kommunen skall förutom att upplysa om gällande regler även ingripa med förelägganden vid överträdelser

Ansvar

Vid tobaksförsäljning skall tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker

kommer att langa till någon som inte har fyllt 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna

följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner

till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen så att reglerna efterlevs.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall

fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Anmälan

Anmälan om försäljning av tobaksvaror i Ragunda kommun skall göras på särskild anmälningsblankett >>


Uppdaterad 2019-03-04 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster