Ansökning- och tillsynsavgifter serveringstillstånd

Fast avgift per år 500 SEK

Rörlig avgift beräknad på årsomsättning alkoholdrycker

Omsättning/år

 

 

0-

250 000

1 500 SEK

250 -

500 000

2 500 SEK

500 000-

1 000 000

3 500 SEK

1 000 000-

2 000 000

4 500 SEK

2 000 000-

4 000 000

5 500 SEK

4 000 000-

 

6 500 SEK


Den rörliga avgiften grundas på de restaurangrapporter som skall lämnas till kommunen en gång varje år.

Avgiften grundas på omsättningen av alkoholdrycker närmast föregående kalenderår. Debitering sker av hela årsavgiften. Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd ingår i avgiften för tillståndsprövning.

 

Stadigvarande tillstånd

9 720:-

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1-4 tillfällen

4 050:-

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, 5 eller fler tillfällen

4 860:-

Tillfälligt serveringstillstånd där redan tillstånd i kommunen finns

-810:-

Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap

810:-

Tillfälligt serveringstillstånd provsmakning

2 430:-

Stadigvarande ändring av befintligt serveringstillstånd (sortiment, serveringstid, serveringsyta, catering)

4 050:-

Tillfällig ändring av befintligt serveringstillstånd (sortiment, serveringstid, serveringsyta, catering)

2 025:-

Godkännande av lokal för cateringverksamhet

810:-

Examination kunskapsprov

1 215:-

Godkännande av nya bolagsmän

4 050:-

Anmälan om kryddning av spritdrycker

810:-

Anmälan om provsmakning

810:-

Uppdaterad