Ansökning- och tillsynsavgifter serveringstillstånd

Fast avgift per år 868 kr

Rörlig avgift beräknad på årsomsättning alkoholdrycker


Omsättning i kronor

Rörlig avgift/år

0 - 50 000

868 kr

50 001 - 100 000

1 302 kr

100 101 - 150 000

1 736 kr

150 001 - 250 000

2 604 kr

250 001 - 500 000

4 340 kr

500 001 - 1 000 000

6 076 kr

1 000 001 - 2 000 000

8 680 kr

2 000 001 -

10 416 kr

Den rörliga avgiften grundas på de restaurangrapporter som skall lämnas till kommunen en gång varje år.

Avgiften grundas på omsättningen av alkoholdrycker närmast föregående kalenderår. Debitering sker av hela årsavgiften. Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd ingår i avgiften för tillståndsprövning.

 

Stadigvarande tillstånd

10 416 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1-4 tillfällen

4 340 kr

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, 5 eller fler tillfällen

5 208 kr

Tillfälligt serveringstillstånd där redan tillstånd i kommunen finns

868 kr

Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap

868 kr

Tillfälligt serveringstillstånd provsmakning

2 604 kr

Stadigvarande ändring av befintligt serveringstillstånd (sortiment, serveringstid, serveringsyta, catering)

4 340 kr

Tillfällig ändring av befintligt serveringstillstånd (sortiment, serveringstid, serveringsyta, catering)

2 170 kr

Godkännande av lokal för cateringverksamhet

868 kr

Examination kunskapsprov

1 302 kr

Godkännande av nya bolagsmän

4 340 kr

Anmälan om kryddning av spritdrycker

868 kr

Anmälan om provsmakning

868 kr

Uppdaterad