Avgifter tobak

Avgifter vid försäljning av tobaksvaror enligt (SFS 2018:2088) från och med 2019-07-01

Prövning av försäljningstilltsånd

7290 SEK

Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1620 SEK

Årlig tillsynsavgift

810 SEK

Uppdaterad