Turism 2030

Turism 2030, projektet som handlar om produktutveckling, kommunikation och arenautveckling.

Projekt Turism 2030 syftar till att skapa tillväxt inom besöksnäringens företag genom utökad året-runt-verksamhet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan ett antal destinationsbolag och turistverksamheter i regionen (Vemdalen, Funäsfjällen, Ragunda, Östersund och Åre). Dessa destinationer, tillsammans med Jämtland Härjedalen Turism står som projektägare och projektledare är Karin Gydemo Grahnlöf (JHT).

 

Målet med projektet är att deltagande företag ska ha höjt sina intäkter och lönsamhet, utökat sina marknadsandelar och stärkt sin attraktions- och konkurrenskraft på främst internationell men även på nationell marknad. Projektet påbörjades inom Destination Ragundadalen men har nu tagits över av Ragunda kommun. Projektet sträcker sig fram till den 30:e juni 2018 och faller under näringslivs- och utvecklingsavdelningen. Lokal processledare är Peter Ladan och han nås via Ragunda kommuns kundcenter på telefonnummer: 0696-68 20 00

Kurbits

Inom ramen för projektet Turism 2030 har Ragunda valt att utbilda deltagande företag genom kurbitsmodellen. Den går ut på att öka kompetensen inom besöksnäringen och hjälpa företagen med att hitta nya lösningar samt lösa gamla problem. Under slutet av 2016 inleddes atbetet med att informera samt värva deltagare och i februari 2017 startade programmet. Företagarna blir själva projektledare för sitt företags utveckling och den lokala processledarens roll från kommunen blir att vägleda företagen framåt.

Halvhalt

Projektet nådde halvtid i januari 2017 och destinationsbolagen som ingår i projektet träffades då hos Wikners i Persåsen för att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Ragunda presenterade vad vi hittills har gjort och vilka resultat vi har nått, vad vi planerar att göra och varför, vilka svagheter och styrkor vi upplever samt vilka oväntade händelser som dykt upp. Det blev några givande dagar med mycket inspiration om hur vi ska gå framåt med projektet.

 

I och med att Ragunda kommun tog över projektet har det för våran del blivit en del fördröjningar vilket vi är väl medvetna om. Vi fick dock med oss många tips och råd om hur vi ska tänka samt vilka verktyg vi kan använda oss av. Det som vi i Ragunda måste fokusera på är: Varför ska besökare välja Ragunda? Vilka är våra besökare? Hur kommunicerar vi produkter och upplevelser? Svar på dessa frågor hoppas vi få efter att kurbitsprogrammet är klart. Kommunen kan då tillsammans med turismföretagen ta fram en turismstrategi där det framgår hur vi avser att arbeta för att nå utveckling och framgång!

Relaterade länkar
Dokument
Uppdaterad 2019-03-04 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster