Aktuella upphandlingar Ragunda kommun

Samtliga kommuner i Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor. Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Kontoret styrs politiskt via en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU).
Upphandlingskontoret gör även upphandlingar på uppdrag, det kan vara varor och tjänster som är specifika för någon avdelning inom någon av kommunerna.

För mer information se Upphandlingssamverkan i Jämtlands län Länk till annan webbplats.
Vår gemensamma avtalsdatabas finner du här: Avtalsdatabasen Länk till annan webbplats.

Att delta i upphandlingar

Upphandling för leverantörer

För att bli leverantör till kommunen måste du ha deltagit i en upphandling med ett anbud eller lämnat pris i en direktupphandling. Som leverantör kan du leverera varor eller tjänster inom ett ramavtal (när beställningar görs) eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett bestämt tillfälle. Entreprenader ska endast utföras inom ett upphandlat avtal. Upphandlingar är reglerade genom lag och genom kommunens egna regler.

För att kunna ha möjlighet att bli uttagen som leverantör till kommunen så måste du lämna in ett anbud i den upphandling som du är intresserad av.

När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som inkommit i rätt tid. Förfrågningsunderlaget anger även hur anbuden ska bedömas. Efter bedömning av anbuden tas sedan beslut om vilken eller vilka leverantörer som kan leverera till kommunen.

Först när avtal slutits mellan utvald leverantör och kommunen får beställningar göras eller leverans ske.

Direktupphandlingar ska bara utgöra undantagsfall och styrs också av lagen och kommunens regler.

Försäljning via telefon eller på plats eller rabattavtal utan upphandling accepteras inte.

Hur utformar man sitt anbud?

www.upphandlingsmyndigheten.se/leverantor/ Länk till annan webbplats. finns mycket bra information för dig som vill bli leverantör åt offentlig sektor. Det finns också en anbudsskola där du får lära dig hur man lägger anbud i en upphandling.

Skapa konto i upphandlingsverktyget Tendsign

Här finns information om hur du skapar ett konto och lägger anbud i upphandlingsverktyget Tendsign. www.visma.se/upphandlingsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur samarbetar man med andra leverantörer?

Om fler mindre företag samarbetar i upphandlingar stärks konkurrensen. Konkurrensverket har lanserat en vägledning för mindre företag som vill samarbeta. www.konkurrensverket.se/vagledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående och kommande upphandlingar

Pågående upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken nedan för att se alla pågående upphandlingar som Ragunda kommun har ute just nu.

Pågående upphandlingar Länk till annan webbplats.

Pågående direktupphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken nedan för att se pågående direktupphandlingar som Ragunda kommun har ute just nu.

Pågående direktupphandlingar

Kommande upphandlingar 2023

 • Fordon
 • Formar för matportioner
 • Tvättjänster
 • Arbetskläder/skor
 • Handledningstjänster
 • Skolläkare
 • Hisservice
 • Flyttjänster och magasinering
 • Bevakningstjänster
 • Kopiatorer, skrivare och tjänster
 • Juridiska tjänster

Kommande upphandlingar 2024

 • Fastställs i februari 2023

Uppdaterad