Aktuella direktupphandlingar

Här kan du se Ragunda kommuns pågående direktupphandlingar samt lämna in anbud till dessa.

Pågående direktupphandlingar:

Skogsförvaltningstjänster 2022

Ragunda kommun upphandlar förvaltningstjänst avseende kommunens skogsinnehav. Ragunda kommun äger ca 3 400 hektar skogsmark, varav ca 3 000 hektar är produktiv skogsmark. Större delen av innehavet finns dokumenterat i skogsbruksplan upprättad 2019-2020.

Uppdraget som kommunens skogsförvaltare beräknas omfatta ungefär 300 arbetstimmar per år.


Avtalstid

Avtalstiden är från och med 2022-10-01 eller omgående till och med 2024-09-30 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med som längst 12 plus 12 månader.

 

Specifika krav

Anbudsgivaren ska ha en fast förvaltare som har ansvar för det löpande uppdraget. Denna ska anges med namn i anbudet. Uppdraget kan inte överlåtas till en annan person utan beställarens medgivande.

Skallkrav på förvaltaren är:

  • Kompetens: Skoglig utbildning lägst skogstekniker. Bifoga fil.
  • Erfarenhet: Minst 5 års skoglig erfarenhet av motsvarande tjänster. Bifoga fil.
  • Referenser: Minst två referenser. Ange namn och aktuella kontaktuppgifter i fälten nedan.


Hur lämnas anbud i denna upphandling?

För att lämna anbud i Ragunda kommuns direktupphandling av skogsförvaltningstjänst ska webbformuläret nedan fyllas i.

I webbformuläret anges:

  • Information om dig som anbudsgivare
  • Referenser

Utöver ifyllt webbformulär ska även följande handlingar bifogas i anbudet:

  • Anbudsunderlag inklusive uppgift om pris och kvalitet.
  • CV avseende namngiven förvaltare


Hur utvärderas anbuden?

Det anbud ska antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Beställaren kommer att anta det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och som uppvisar det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

I denna upphandling antas det anbud som redovisar lägst anbudssumma baserad på både timarvode och prisavdrag utifrån kvalitativa aspekter.

För att kunna jämföra olika leverantörer med varandra ska du som anbudsgivare sätta ett pris per arbetstimme. Detta pris ska anges utan mervärdesskatt (moms) samt inkludera alla omkostnader såsom resekostnader, sociala kostnader, utrustning och förbrukningsartiklar.

I anbudet finns också möjlighet för dig som leverantör att lyfta kvalitetsmässiga faktorer som skapar ett mervärde vid utförandet av uppdraget. Dessa kommer att ingå i utvärderingen och tilldelas poäng. Uitfrån poängen kan sedan ett avdrag på offererat timpris göras för att öka konkurrenskraften i anbudet. Detta avdrag är fiktivt och tillämpas enbart i utvärderingsprocessen. Samtliga kvalitetshöjande faktorer ska vara kopplade till den person som offereras som förvaltare.

  • Formell kompetens utöver skallkrav kan bedömas som kvalitetshöjande i den mån den kan anses vara relevant för uppdraget och medge prisavdrag på anbudet.
  • Erfarenhet utöver skallkrav kan bedömas som kvalitetshöjande i den mån den kan anses vara relevant för uppdraget och medge prisavdrag på anbudet.
  • Anbudsgivaren bör ha kännedom om de lokala förutsättningarna i Ragunda kommun för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna utföra sitt arbete. Beskrivning av förvaltarens lokala kännedom med koppling till uppdragsbeskrivningen i förfrågningsunderlaget kan medge prisavdrag.

Beskriv de kvalitetshöjande egenskaper som offererad förvaltare har kopplat till uppdraget och ovanstående beskrivningar i ert anbud.


Sista anbudsdag

Sista anbudsdag är den 30 september 2022.


Fullständigt förfrågningsunderlag

Texten på denna sida är förkortad. Ladda ner fullständigt förfrågningsunderlag här Pdf, 159.6 kB..


Anbudsmall

Ladda ner anbudsmall här Word, 105.3 kB., fyll i och bifoga i formuläret nedan tillsammans med CV för offererad förvaltare.

 

Har du frågor?

Kontakta upphandlingssamordnare Johan Roos Högberg via mail till upphandlingssamordnare@ragunda.se eller telefon 0696-682219.

Skicka in ditt anbud via formuläret nedan:
Kontaktuppgifter till leverantören


Kontaktuppgifter till leverantörenT.ex CV eller tidigare utförda uppdrag


Villkor


VillkorRelaterade länkar

Dokument

Uppdaterad