Utmaningsrätt

En kommun eller en region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Det är kommunen som beslutar om de regler som ska gälla vid utmaningen. Ragunda kommun beslutade genom beslut i kommunstyrelsen att införa utmaningsrätt 2010.

Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran om detta.

All verksamhet får utmanas, med undantag av myndighetsutövning och det som enligt lag eller förordning inte kan läggas ut på entreprenad utan måste utföras av kommunens egna medarbetare samt strategiska ledningsfunktioner.

Den nämnd eller styrelse som är ansvarig för verksamheten som utmanas, är skyldig att pröva utmaningen och avgöra om den skall leda till upphandling eller annan åtgärd.

Genom upphandling av till exempel tjänst eller drift, avgörs sedan vem som skall utföra uppdraget. En utmaning är inte någon rättsligt reglerad rätt, men sakfrågan, måste hanteras på ett objektivt sätt.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad