Förskola

Det finns tre områden för förskolor i Ragunda kommun. De är uppdelade utifrån tätorterna i kommunen; Bispgården, Hammarstrand och Stugun. För Stuguns område finns även förskolan i Överammer.

Från och med måndag 29 november 2021 kommer förskolorna i Hammarstrand att hållas öppna som vanligt.

Vi har under stängningstiden 24–26 november 2021 arbetat med att städa samt rengöra alla leksaker och utrustning extra för att minska spridningen av de sjukdomar som pågår i vårt samhälle.

För att vi ska kunna stoppa fortsatt frånvaro och smittspridning är det viktigt att vi alla hjälpa åt genom att följa de riktlinjer och rutiner som vi har.

 • Vi kommer fortsätta med lämning och hämtning utomhus.
 • Det är av största vikt att barn som är sjuka stannar hemma!

Så länge bör förskolebarn stanna hemma

Förskolebarn rekommenderas, precis som vuxna, att stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Det kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Barnet kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Hur lång tid barnet behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar för andra omkring en vecka eller längre. Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan gå tillbaka till förskolan.

 • Varje gång symtom uppstår på nytt görs en ny bedömning.
 • Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller din ordinarie vårdcentral.
 • I samband med smittspårning kan andra rutiner förekomma.

Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt att minska smittspridningen!

Vision

Ragundas förskolor är möjligheternas förskolor som lyfter barn, personal och vårdnadshavare

Utvecklingsområden

 • Olika förutsättningar på förskolorna (t.ex. antal barn, kompetens, lokaler)
 • Regler för vistelsetider och avgifter, få in vistelsetider via IST

Mål

 • Likvärdig förskola
 • Ökad kvalitetsnivå
 • Öka vårdnadshavares nöjdhet

Metoder i korthet

Likvärdighet: Reflektionstid, SKA-tid, tydligare ledning och struktur

Kvalitet: Kompetenshöjning och barnens lärande bl a genom Läslyftet, Utvecklingsgruppen, SKUA Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, Före Bornholmsmodellen, Praxisalfabetet, TAKK, Polyglutt

Vårdnadshavares nöjdhet: ragunda.se, IST, vårdnadshavarmöten, vårdnadshavarråd, vårdnadshavarenkäten vt-20

Styrdokument

 • Läroplan för förskolan
 • Skollagen
 • Barnkonventionen
 • Socialtjänstlagen
 • Kommunmål, -policys och riktlinjer

Prioriterade områden

 • Språkutveckling
 • Digitalisering

Kontakta oss

Rektor för Småfolkets förskola i Bispgården samt Järåskolan är Stina Wahlén: 0696-68 20 39, stina.wahlen@ragunda.se

Rektor för Hammarstrands förskolor är Johana Valenzuela: 0696-68 20 18, ledijohana.valenzuelarugama@ragunda.se

Rektor för Stuguns förskolor är Lie Östborg: 0695-76 10 33, lie.ostborg@ragunda.se

Ansökan om förskola, fakturor, ändringar av vistelsetid och inkomstförändringar gör du via IST. Du hittar det på hemsidan under Barn- och utbildning. Där finns en bild en bit ner med text "IST". Klicka på den så kommer du vidare till IST startsida. Där klickar du in på "Förskola/Fritidshem (ansökan, uppsägning, inkomstuppgift, kontaktuppgifter)"

I skoladministrationen har vi Helén Hansson: 0695-76 10 01, helen.hansson@ragunda.se

Ni kan också nå oss via Kundcenter på 0696-68 20 00 och forskolan@ragunda.se

Om oss

Till vänster kan du hitta mer information om vår verksamhet; från avgifter och regler till tips och råd, tider och rutiner. Välkommen till oss!

Uppdaterad