Förskola

Det finns tre områden för förskolor i Ragunda kommun. De är uppdelade utifrån tätorterna i kommunen; Bispgården, Hammarstrand och Stugun. I Stuguns område finns även förskolan i Överammer.

Vision

Ragundas förskolor är möjligheternas förskolor som lyfter barn, personal och vårdnadshavare

Utvecklingsområden

  • Synliggörande av barnens utveckling i kvalitetsarbetet från introduktion till överlämning till förskoleklass.
  • Användandet av IST för pedagogisk dokumentation

Mål

  • Ökad undervisningskvalitet genom tydligare koppling till barns utveckling samt målen i Lpfö18 i förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Metoder i korthet

Övergripande kompetensutvecklingsinsats utifrån ”Undervisning i förskolan”för samtliga medarbetare.

Styrdokument

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan
  • Barnkonventionen
  • Socialtjänstlagen
  • Kommunmål, -policys och riktlinjer
  • Bra mat i förskolan, Livsmedelsverket

Prioriterade områden

  • Språkutveckling

Kontakta oss

Rektor för Småfolkets förskola i Bispgården är Stina Wahlén: 0696-68 20 39, stina.vahlen@ragunda.se

Rektor för Hammarstrands förskolor (Himlavalvet och Skolbacken) är Johana Valenzuela: 0696-68 20 18, johana.valenzuela@ragunda.se

Rektor för Stuguns förskolor (Skogsgläntan i Stugun och Smultronet i Överammer) är Lie Östborg: 0695-76 10 33, lie.ostborg@ragunda.se

Ansökan om förskola, fakturor, ändringar av vistelsetid och inkomstförändringar gör du via IST. Du hittar det på hemsidan under Barn- och utbildning. Där finns en bild en bit ner med text "IST". Klicka på den så kommer du vidare till IST startsida. Där klickar du in på "Förskola/Fritidshem (ansökan, uppsägning, inkomstuppgift, kontaktuppgifter)"

I skoladministrationen har vi Helén Hansson: 0695-76 10 01, helen.hansson@ragunda.se

Ni kan också nå oss via Kundcenter på 0696-68 20 00 och forskolan@ragunda.se

Om oss

Till vänster kan du hitta mer information om vår verksamhet; från avgifter och regler till tips och råd, tider och rutiner. Välkommen till oss!

Uppdaterad