Förskola

Det finns tre områden för förskolor i Ragunda kommun. De är uppdelade utifrån tätorterna i kommunen; Bispgården, Hammarstrand och Stugun.

VISION
Ragundas förskolor är möjligheternas förskolor som lyfter barn, vårdnadshavare och personal.


FÖRSKOLANS UPPDRAG
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN
Likvärdighet och kvalitet

Vårdnadshavares nöjdhet


MÅL

Likvärdig förskola

Ökad kvalitetsnivå

Öka vårdnadshavares nöjdhet


HUVUDMANNENS FOKUSOMRÅDEN
HT: Normer & värden
VT: Normer & värden, Utveckling & lärande

 

PRIORITERADE OMRÅDEN
Språk, Leken, Digitalisering (NT), Systematiskt kvalitetsarbete

 

MÄTMETOD

Föräldraenkäten

Kvalitetsrapporten

Enkät till personalen

SPSMs utvärdering


STYRDOKUMENT

Läroplan för förskolan

Skollagen

Barnkonventionen

Sekretess

Kommunmål, -policys och riktlinjer

Kontakta oss

Förskolerektor för Ragundas förskolor är Lie Östborg. För Hammarstrands förskolor är Johana Valenzuela biträdande förskolechef, och för Bispgårdens och Stuguns förskolor är Stina Wahlén biträdande förskolechef. De har telefontid måndag-fredag kl. 8-9, och nås utöver dessa tider via e-mail.

 

Ansökan om förskola, fakturor, ändringar av vistelsetid och inkomstförändringar gör du via IST. Du hittar det på hemsidan under Barn- och utbildning. Där finns en bild en bit ner med text "IST". Klicka på d...en så kommer de vidare till IST startsida. Där klickar de in på "Förskola/Fritidshem (ansökan, uppsägning, inkomstuppgift, kontaktuppgifter)"

 

Lie Östborg: 0695-76 10 33, lie.ostborg@ragunda.se

Johana Valenzuela: 0696-68 20 18, johana.valenzuela@ragunda.se

Stina Wahlén: 0696-68 12 05, stina.wahlen@ragunda.se

Helén Hansson: 0695-76 10 01, helen.hansson@ragunda.se

 

Ni kan också nå oss via Kundcenter på 0696-68 20 00 och forskolan@ragunda.se

Om oss

Till vänster kan du hitta mer information om vår verksamhet; från avgifter och regler till tips och råd, tider och rutiner. Välkommen till oss!Uppdaterad 2018-10-02 av Lie Östborg

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster