Förskola

Det finns tre områden för förskolor i Ragunda kommun. De är uppdelade utifrån tätorterna i kommunen; Bispgården, Hammarstrand och Stugun.

VISION

Ragundas förskolor är möjligheternas förskolor som lyfter barn, personal och vårdnadshavare


UTVECKLINGSOMRÅDEN

Olika förutsättningar på förskolorna (t.ex. antal barn, kompetens, lokaler)

Ny läroplan

Regler för vistelsetider och avgifter


MÅL

Likvärdig förskola

Ökad kvalitetsnivå

Öka vårdnadshavares nöjdhet


METODER I KORTHET

Likvärdighet: Reflektionstid, SKA-tid, tydligare ledning och struktur

Kvalitet: Läslyftet, Utvecklingsgruppen, Digitaliseringsgruppen, SKUA, Före Bornholmsmodellen, Praxisalfabetet, TAKK, Polyglutt

Vårdnadshavares nöjdhet: ragunda.se, IST, vårdnadshavarmöten, vårdnadshavarråd, vårdnadshavarenkäten vt-20


STYRDOKUMENT

Läroplan för förskolan

Skollagen

Barnkonventionen

Socialtjänstlagen

Kommunmål, -policys och riktlinjer


HUVUDMANNENS FOKUSOMRÅDEN

HT: Normer & värden

VT: Normer & värden, Omsorg, utveckling & lärande


PRIORITERADE OMRÅDEN

Ny läroplan

Digitalisering

Språk

Lek

Kontakta oss

Rektor för Ragundas förskolor är Lie Östborg. För Hammarstrands förskolor är Johana Valenzuela biträdande rektor, och för Bispgårdens och Stuguns förskolor är Stina Wahlén biträdande rektor. De har telefontid måndag-fredag kl. 8-9, och nås utöver dessa tider via e-mail.


Ansökan om förskola, fakturor, ändringar av vistelsetid och inkomstförändringar gör du via IST. Du hittar det på hemsidan under Barn- och utbildning. Där finns en bild en bit ner med text "IST". Klicka på d...en så kommer de vidare till IST startsida. Där klickar de in på "Förskola/Fritidshem (ansökan, uppsägning, inkomstuppgift, kontaktuppgifter)"


Lie Östborg: 0695-76 10 33, lie.ostborg@ragunda.se

Johana Valenzuela: 0696-68 20 18, johana.valenzuela@ragunda.se

Stina Wahlén: 0696-68 12 05, stina.wahlen@ragunda.se

Helén Hansson: 0695-76 10 01, helen.hansson@ragunda.se


Ni kan också nå oss via Kundcenter på 0696-68 20 00 och forskolan@ragunda.se

Om oss

Till vänster kan du hitta mer information om vår verksamhet; från avgifter och regler till tips och råd, tider och rutiner. Välkommen till oss!Uppdaterad 2019-09-11 av Stina Wahlén

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster