Åtegårdens Föräldrakooperativ, Stugun

Tel. 0695 104 97


Vi är en en-avdelnings förskola med barn 1-5 år. Vår huvudman är föräldrarna som själva utsett en styrelse.

Vi är fyra pedagoger anställda varav en är kokerska.

Föräldrarna deltar i verksamheten enligt schema.

Vi tillämpar allmän förskola för barn mellan 3-4-5 år mån-tis-ons då vi också bedriver gruppverksamhet.


Vi har en fantastisk gård så mycket av vår verksamhet bedrivs ute.


Våra styrdokument förutom Lpfö18 (läroplan för förskolan) och Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan är:

  • Stadgar för föräldrakooperativet Åtegården
  • Åtegårdens övergripande verksamhetsplan
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling     
  • Arbetsbeskrivningar för rektor, förskollärare, barnskötare, köks- och städpersonal, praktikanter samt styrelsen

Uppdaterad