Åtegårdens Föräldrakooperativ, Stugun

Tel. 0695 104 97


Vi är en en-avdelnings förskola med barn 1-5 år. Vår huvudman är föräldrarna som själva utsett en styrelse.

Vi är fyra pedagoger anställda varav en är kokerska.

Föräldrarna deltar i verksamheten enligt schema.

Vi tillämpar allmän förskola för barn mellan 3-4-5 år mån-tis-ons då vi också bedriver gruppverksamhet.


Vi har en fantastisk gård så mycket av vår verksamhet bedrivs ute.


Våra styrdokument förutom Lpfö 98/10 ( läroplan för förskolan) och Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan är:

  • Stadgar för föräldrakooperativet Åtegården
  • Åtegårdens övergripande verksamhetsplan
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling     
  • Arbetsbeskrivningar för förskolechef, förskollärare, barnskötare, köks- och städpersonal, praktikanter samt styrelsen


Uppdaterad