Skogsgläntans Förskola, Stugun

Skogsgläntans förskola består av fem avdelningar. På avdelningarna Ekorren och Haren går våra 1-2 åringar, på Lodjuret och Björnen går våra 3-4 åringar och på avdelningen Älgen går våra 5-åringar. En avdelning består av max 15 barn. På avdelningen arbetar 2-3 pedagoger (förskollärare och barnskötare) beroende på antalet barn på avdelningen.


Ekorren 0695-76 10 31, 070-534 45 94
Haren 0695-76 10 29, 073-846 10 29
Lodjuret 0695-76 10 32, 072-726 81 35
Björnen 0695-76 10 50, 072-223 05 70
Älgen 0695-76 10 36, 070-340 90 74


Rektor Stuguns förskolor

Lie Östborg 0695-76 10 33, lie.ostborg@ragunda.se


Kommunikation för förskolan

Vi använder bloggen i IST för kommunikation med vårdnadshavarna. Där skriver vi aktuell information samt att arbetslagen skriver om den pedagogiska verksamheten. In och kika...


Kontaktuppgifter >>


Verksamhet

Vårt arbete utgår ifrån förskolans läroplan (Lpfö18), skollagen och Ragunda kommuns mål för förskolan. Vi sätter barnens intresse och välmående i centrum och där leken är den största inspirationen till lärande och utveckling.


Vi har allmän förskola 15 timmar för 3-5 åringar, där tiden förläggs tisdag-torsdag kl 9-14.

Relaterade länkar
Dokument
Uppdaterad