Skogsgläntans Förskola, Stugun

Skogsgläntans förskola består av fem avdelningar. På avdelningarna Ekorren och Haren går våra 1-2 åringar, på Lodjuret och Björnen går våra 3-4 åringar och på avdelningen Älgen går våra 5-åringar.

 

Ekorren 0695-76 10 31, 070-534 45 94
Haren 0695-76 10 29, 073-846 10 29

Lodjuret 0695-76 10 32, 072-726 81 35
Björnen 0695-76 10 50, 072-223 05 70
Älgen 0695-76 10 36, 070-340 90 74


Rektor Stuguns förskolor

Lie Östborg 0695-76 10 33


Kontaktuppgifter >>


Verksamhet

Vårt arbete utgår ifrån förskolans läroplan (Lpfö18), skollagen och Ragunda kommuns mål för förskolan. Vi sätter barnens intresse och välmående i centrum och där leken är den största inspirationen till lärande och utveckling.

 

Vi har allmän förskola 15 timmar för 3-5 åringar, där tiden förläggs tisdag-torsdag kl 9-14. Dock kommer barnen på Älgen få gå 15-timmar må-ons utifrån att vi i år har 5-års gymnastiken på måndagar.

Relaterade länkar
Dokument
Uppdaterad