Skolbackens Förskola, Hammarstrand

Skolbacken

På Skolbacken går våra 5-åringar som kommer från Himlavalvets förskola. Barnen är indelade i grupperna Blå och Grön. Här har de en miljö anpassad för 5-åringar och har ett läge nära Kullstaskolan för att kunna ha ett nära samarbete med förskoleklass/fritidshemmet, och ändå ha en egen förskolemiljö.


Skolbacken Grön 0696-68 22 29, 070-310 57 12

Skolbacken Blå 073-078 91 13


Rektor

Johana Valenzuela 0696-68 20 18

Verksamhet

Vårt arbete utgår ifrån förskolans läroplan (Lpfö18), skollagen och Ragunda kommuns mål för förskolan. Vi sätter barnens intresse och välmående i centrum och där leken är den största inspirationen till lärande och utveckling. Vårt prioriterade område är språket.

Allmän förskola för 3-5 åringar är 15 timmar och förläggs tisdag-torsdag kl 9-14.


Under läsåret 20/21 kommer personalen utbildas i ICDP, vägledande samspel, som är ett relationsorienterat och hälsofrämjande program där FN:s barnkonvention lyfts fram i praktiken.

Relaterade länkar
Dokument
Uppdaterad