Anders-Olof skolan

Välkommen till Anders-Olofskolan. Kreativt lärande i trygg miljö!

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Anders-Olof skolan

Besöksadress

Centralgatan 55, 844 31 Hammarstrand (karta) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anders-Olof skolan är kommunens största skola med cirka 220 elever i grundskolans årskurser 4-9.

Här jobbar vi för att alla ska må bra, såväl elever som personal. Det är viktigt för oss att arbetsmiljön stimulerar kreativitet och lärande och att eleverna får möjlighet att prova sin självständighet.

Vi är en liten kommun med relativt små skolor, och det ger oss en fin gemenskap och trygghet.

Alla känner varandra och stämningen är god mellan elever och vuxna. Det är lätt att göra sin röst hörd och det finns stora möjligheter att vara med och påverka verksamheten.

Anders-Olof skolan har en vision att ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi jobbar utifrån vår likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling där vi har tagit fram rutiner och ett systematiskt arbetssätt för att förhindra, utreda och åtgärda kränkande behandling.

Fantastisk natur och satsningar på kultur

Anders-Olof skolan ligger i utkanten av Hammarstrand med från vissa klassrum fantastisk vy över Indalsälven. Vi har en lummig och spännande skolgård med plats för olika uteaktiviteter. I anslutning till skolans lokaler finns kommunens folkbibliotek, som har extra öppet under skoltid, så att eleverna har möjlighet att använda biblioteket i sina studier.

Varje vårtermin sätter vi upp en musikal för allmänheten och Ragundas skolungdomar, detta görs i samarbete med kommunens kulturskola och är en årligt återkommande aktivitet som sträcker sig över 20 år i tiden – en tradition vi är stolta över!

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via IST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.>>

Uppdaterad