Fritidshem

I anslutning till grundskolorna finns fritidshem för barn mellan sex och tolv år. Målsättningen är att vara ett komplement till hemmet och genom vår verksamhet ge såväl vila och avkoppling som stimulerande utmaningar, utifrån barnens enskilda behov.

 

Alla våra förskolor och fritidshem har nära till naturen som nyttjas flitigt som hjälp i barnens utveckling samt för lek och utflykter.

Taxa och regler för förskola och fritidshem 2021-01-01

Avgiftsnivåer enl Skolverket gällande fr o m januari 2021

Vi tillämpar maxtaxa.
Taxetak: 50 340 kronor/månad.

Du betalar en fast månadsavgift som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte.


Fritidshem


Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2% av bruttoinkomst

1007 kr

Barn 2

1% av bruttoinkomst

503 kr

Barn 3

1% av bruttoinkomst

503 kr


Fritidshem barn 6 år -12 år har rätt till 10 timmar/vecka oavsett om föräldrarna jobbar eller är hemma (de har även pedagogisk verksamhet i form av förskoleklass eller skola) denna tid betalar man för. Barnet har rätt att vistas i verksamheten under föräldrarnas arbets-/studietid samt skälig restid för den förälder som börjar sist på morgonen och den som slutar först på eftermiddagen. Vid föräldrars ledighet ska barnen vara hemma.


De 10 timmar/vecka som man nyttjar trots att föräldrar är hemma får EJ nyttjas på skolloven.


Lovfritids: Vad gäller lovfritids så har man tagit ett beslut i Kommunstyrelsen 2014-02-06 att man får ansöka om lovfritids inför varje lov. Platsen sägs upp i samband med att lovet är slut. Man blir även debiterad för en hel månad även om det bara gäller en vecka. Ex om man betalar enligt maxtaxan så blir det 986 SEK oavsett om man nyttjar endast tre dagar på ex sportlovet. Sträcker sig lovet över ett månadsskifte så räknar man en fyraveckorsperiod från den dag man börjar.

Den som har behov av lovfritids får själva ansöka i god tid inför loven, senast tre veckor innan.


Uppsägning av fritidshemsplats

Platsen ska sägas upp två månader före frånträdet.

Avgift debiteras två månader från uppsägningsdatum.


Relaterade länkar


Dokument


Uppdaterad