Järåskolan

Kontakta oss >> Öppnas i nytt fönster.

Järåskolan ligger i Bispgården, en del av Ragunda kommun i östligaste Jämtland. Skolan är en F-5 skola.

Skolan har idag 45 elever fördelade på fyra klasser. Det gör att vi samarbetar över årskurserna. Järåskolans placering är idealisk för skolverksamhet, avskilt från trafik med natur och kultur in på knutarna. Vi har en egen idrottshall, fotbollsplan, streetbasketplan, skateramp och på vintern en isrink. Dessa fantastiska förutsättningar samt all forskning som visar på vikten av att röra på sig, gör att vi läsåret 2018/19 beslutat att ha profilen ”Rörelse för kroppen och knoppen” för Järåskolan. Vi rör oss mycket, både elever och personal, på många olika lustfyllda sätt för att motverka stillasittande och underlätta lärande.

Andra fokusområden är värdegrund och nyfikenhet. Värdegrunden syftar till att öka elevernas reflektioner och samarbetsförmåga. Nyfikenhet är grunden för allt lärande och kunskapsutveckling.

Vi bygger en bra och solid grund så eleverna är väl rustade både kunskapsmässigt och socialt när de lämnar Järåskolan. Vi satsar på ett nära samarbete med föräldrarna bland annat genom våra öppna Skolråd dit alla föräldrar till elever på skolan är välkomna. Tillsammans vill vi ge eleverna de bästa förutsättningar att bygga vidare utifrån.

Blir du nyfiken på hur vi arbetar, kom gärna hit och besök oss.

Sjukanmälan görs i IST>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha kontakt med klassläraren ring till klasstelefonen:

  • F-1 tel 076 1023202
  • 2-3 tel 073 0619725
  • Fritids tel 072 2021319

Uppdaterad