Skapande Skola

Ragunda Kulturskola har under många år ansökt om och organiserat kommunens Skapande skola-projekt, som riktar sig till grundskolan.

----------------------------------------------------------------------------------------

För läsåret 2021-2022 är inriktningen "Nycirkus & Dans", vilket känns jättespännande. Ett antal evenemang kommer att genomföras i skolorna under vårterminen 2022.

----------------------------------------------------------------------------------------

Under läsåret 2019/2020 kommer grundskolorna i Ragunda kommun tillsammans med Kulturskolan att arbeta med olika kulturella uttryck under temat "Gränser" inom ramen för projektet "Skapande Skola". Detta är tredje året av tre som detta projekt pågår.

I stora drag har vi arbetat med följande områden:

1. Gränser F-åk.3: Här kommer vi att jobba med våra egna gränser. Är vår hudfärg en gräns? Är vår kropp en gräns? Kan alla göra det man vill?

2. Gränser åk.4-6 : Vi börjar titta på de gränser som samhället har/inte har. Bestämmer kartgränser hur vi är? Olika lagar/olika gränser?

3. Gränser åk.7-9: Att gå över gränser. När är det bra/dåligt att passera gränser? Politiska gränser? Religösa gränser? Symboliska gränser? Gränslös?

 

Ragunda kommuns grundskolor samarbetar med Ragunda Kulturskola där alla kommunens elever kommer i kontakt med deras kulturverksamhet i någon form via tex.
klassorkestrar, musikalproduktioner, luciatåg, skolbio, digitalt musikskapande osv. Kulturskolan medverkar också i olika projekt i olika ämnen som bedrivs på de olika skolorna och har en tät kontakt med lärarna i grundskolan.


Har du frågor om projektet?

Kontaktperson Kulturskolan >>


Uppdaterad