Utvecklingsprojekt Ragunda Kulturskola

Nytt utvecklingsprojekt "Röst, rörelse, rörlig bild" från och med läsåret 2020/2021.

Via medel från Kulturrådet så startar vi under läsåret upp ett treårigt projekt kallat "Röst, rörelse, rörlig bild".


Ur ansökan:

Utifrån vårat tidigare projekt "Digtalt musikskapande" vill vi vidareutveckla och stärka elevernas mod och förmåga att uttrycka sig, samt kommunicera konstnärligt med den egna rösten, men även med sitt kroppspråk.
Detta gör vi genom vårat kommande projekt "Röst, rörelse, rörlig bild".
Vi kommer även att arbeta med att skriva enkla manus.


Vi ser ett stort behov av att utveckla ungdomars sätt att uttrycka sig vid sidan av gängse sociala medier.
Att arbeta med sin egen kropp och röst som språk stärker både självtillit och självkänsla.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare, avslutade projekt:

Ragunda Kulturskola har sökt och fått medel från Kulturrådet för att i tre år from läsåret 2016/17 utveckla det digitala skapandet för elever som deltar i Kulturskolans och grundskolans undervisning.

Projektet syftar till att hitta nya sätt att skapa och att musicera med digital teknik. Vi vill kunna erbjuda ett musikskapande för alla där kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte spelar någon roll.

 

Att spela ett instrument kan vara en omöjlighet för vissa, eftersom en viss motorisk färdighet krävs, men med hjälp av digital teknik kan man ändå hitta former för att musicera. I de nätverk som finns online kan man också hitta "sin" nisch även om man bor i ett litet glesbygdssamhälle som vårt.

 

Vi vill bredda synen på musik och musicerande och att man kan bo och leva var som helst och ändå skapa musik. Eftersom Ragunda kulturskola samverkar med grundskolorna följer vi naturligtvis skolans värdegrund och skolplan.

Mer information om projeket och hur det går kommer snart!

 

170426

Nu har vi varit igång ett tag med att bygga upp det projekt som går under arbetsnamnet AO-studion. Efter en del funderingar och scanning av olika lösningar så har vi byggt upp åtta stycken arbetsplatser som vardera innehåller Mac mini-dator, passande mjukvara, sexkanals ljudkort samt hörlurar. Detta innebär att eleverna kommer att kunna arbeta oberoende av varandra med sina olika projekt. Dessutom kommer man att kunna plocka upp varje elevs projekt på storbildsskärm och riktiga ljudmonitorer via apple-tv för att kunna lyssna gemensamt och ge feedback och input.


I slutet av maj kommer vi att ha en liten invigningsdag där elever och personal m.fl kommer att få en visning samt prova på.


AOstudion1

Arbetsstationerna på Anders-Olof skolan.


170601

Igår hade vi invigning samt vår första elevintroduktion av AO-studion som arbetsnamnet är.

Efter några veckor med de sista tekniska lösningarna samt en hel del egen mjukvarufortbildning så tyckte vi att det var dags att visa upp vår fina anläggning.

Under dagen så hade vi introduktion gruppvis med alla elever i åk 8, som fick en enkel grundkurs. Kul att se hur eleverna arbetade och att deras olika bakgrund (etnicitet, språk osv) spelade väldigt liten roll i detta sammanhang.

 

Efter skoldagens slut så inledde vi dagens pedagogiska café med information och visning för rektorer och all personal i Hammarstrandsområdet.


AOstudion170531

Bild från elevintroduktion åk8 Anders-Olof skolan.


191120

Nu har vi kommit in på vårat tredje och sista år i detta projekt.

Det innebär att vi varit runt och byggt upp verksamhet i alla kommunens skolorter.

I Stugun finns sex kompletta staioner för att arbeta digitalt med ljud/musik.

Vi har också köpt in ett antal mobila stationer som vi enkelt kan ta med mellan olika skolor och klasser. Just nu tex är vi ifärd med att köra ett projekt i åk6 och 7 på Hansåkerskolan i Stugun.

 

Under projekttiden har vi nära samarbetat med Linnéuniversitetet i Växjö och har även deltagit i deras fortbildningsdagar.

Uppdaterad